Gemeente Midden-Groningen wil nieuwe MFA in Meeden bouwen

| Door IVVD

MFA Meeden klein-400x203Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Meeden te bouwen, waarin naast de nieuwe dorpsschool (CBS Sjaloomschool en OBS De Mieden) ook het dorpshuis en de gymzaal worden gehuisvest. Het voorstel is het resultaat van overleg tussen VCO Midden- en Oost- Groningen, Scholengroep OPRON, Stichting Dorpshuis Meeden, Dorpsraadcorporatie, Groninger Huis, BCN en de gemeente Midden-Groningen. Dit is op langere termijn voor zowel de gemeente als voor de deelnemers financieel het meest gunstig, meest duurzaam en ook kwalitatief het meest interessant.

Dit is de uitkomst van een onderzoek, dat op verzoek van de gemeente Midden-Groningen gezamenlijk is uitgevoerd met BCN. Eerder werd uitgegaan van een scenario waarbij de Sjaloomschool werd uitgebreid en gerenoveerd tot een integraal kindcentrum, het achterstallige onderhoud aan de gymzaal zou worden weggewerkt en het dorpshuis zou worden verkleind en gerenoveerd. Wethouder Onderwijs, Erik Drenth: “Ook de kinderen in Meeden verdienen onderwijs in een duurzaam, moderne school net als de andere scholen in Midden-Groningen die onder het scholenprogramma vallen (aardbevings- en toekomstbestendige scholen)”. De oplevering van de MFA wordt in 2021 verwacht.

Om de voorzieningen in het dorp Meeden in stand te kunnen houden, zijn maatregelen nodig. Wethouder Leefbaarheid, Anja Woortman: “De MFA wordt een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp Meeden. Door voorzieningen te bundelen, te concentreren en aan te passen aan de gewijzigde bevolkingssamenstelling worden deze toekomstbestendiger en krimpbestendiger gemaakt.”

De gemeenteraad (foto) bespreekt het raadsvoorstel op 29 november 2018.