Gemeente Twenterand zet volledig energieneutraal in woonvisie

| Door IVVD

logo-gemeente-twenterand-400x250“Aannemers uitdagen om energieneutraal te bouwen en ze ook daarop selecteren. Op die manier willen wij als college invulling geven aan onze ambitie voor duurzame nieuwbouw.” Wethouder Van Abbema maakt zich sterk voor duurzaam bouwen in de gemeente Twenterand.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2017 ingestemd met de uitwerking van deze ambitie voor duurzame nieuwbouw uit de door de raad vastgestelde Woonvisie 2015 – 2025.

Met het vaststellen van de ambitie moet duurzaam bouwen in Twenterand de norm worden. Daar waar het gaat om grond die de gemeente in bezit heeft, worden bouwende partijen uitgedaagd tot energieneutraal bouwen. “Hiermee lopen we vooruit op de wettelijke eisen vanaf 2020, waarin energieneutraal bouwen zo goed als verplicht is,” aldus Van Abbema.

Energieneutraal wil zeggen dat de benodigde energie voor de woningen of het gebouw duurzaam wordt opgewekt. Het streven naar aardgasloos wonen is hierin een belangrijk middel. Uit een onderzoek van Natuur en Milieu eerder dit jaar bleek dat nu nog steeds tweederde van de nieuwbouwwoningen in Nederland een aansluiting op aardgas krijgt. Ook bouworganisaties en netbeheerders in Nederland hebben al gepleit voor een versnelde overgang naar energieneutrale nieuwbouw.