Gemeente verkoopt vijf schoolgebouwen en buurthuis aan Woonbedrijf

| Door IVVD

Vijf oude schoolgebouwen en een buurthuis krijgen de komende jaren een andere functie. De gemeente Eindhoven verkocht de panden aan woningcorporatie Woonbedrijf, die op de locaties sociale huurwoningen gaat realiseren. Vanaf vandaag mag Woonbedrijf zich de nieuwe eigenaar van de panden noemen.

Eén van de scholen aan de Barrierweg, de voormalige Past. van Arsschool, die Woonbedrijf gaat omvormen tot woningen.
Eén van de scholen aan de Barrierweg, de voormalige Past. van Arsschool, die Woonbedrijf gaat omvormen tot woningen.

Impuls
“Met deze verkoop willen we de gebieden een impuls geven. De locaties stonden leeg en hebben nu nog een tijdelijke invulling. Daar komt met de plannen van Woonbedrijf eindelijk verandering in”, aldus wethouder vastgoed Torunoglu. “Ik ben blij dat we in deze Eindhovense buurten betaalbare huurwoningen kunnen realiseren.”

Ingrid de Boer van Woonbedrijf: “Deze panden liggen allemaal in buurten van Woonbedrijf. We gaan ze een permanente functie geven voor de buurt. Er komen betaalbare huurwoningen, bestemd voor mensen met een smalle beurs. Dat gaat Woonbedrijf niet allemaal zelf bedenken, we willen daar graag de buurtbewoners bij betrekken.”

Overzicht panden
Het gaat om de volgende locaties;

  • Internationale basisschool aan de Humperdincklaan 4 (Blaarthem);
  • Wijkcentrum/VTA Oes Hoes aan de Koenraadlaan 98 en 100 (Drents Dorp);
  • Voormalige St. Franciscusschool aan de Kootwijkstraat 33 (Drents Dorp);
  • De Laak, voormalige Carolus Borromeusschool en St. Stanislausschool, aan de Tongelresestraat 148-150 (Lakerlopen);
  • Basisscholen ’t Palet en Past. Van Arsschool aan de Alard du Hamelstraat 31 en Barrierweg 180 (De Barrier).

De gebouwen aan de Alard du Hamelstraat 31, Barrierweg 180, Kootwijkstraat 33 en een deel van het scholencomplex aan de Tongelresestraat 148-150 zijn karakteristiek voor de wijk. Ze geven identiteit aan de omgeving. Woonbedrijf behoudt de uitstraling van deze panden zoveel mogelijk en gaat deze ombouwen tot sociale huurwoningen. En waar mogelijk woningen bij bouwen. Wijkcentrum Oes Hoes en Internationale basisschool aan de Humperdincklaan zullen gesloopt worden en plaats maken voor nieuwe woningen.

Uitwerken plannen
Woonbedrijf gaat aan de slag om de plannen verder uit te werken en betrekt de omwonenden gedurende het proces. Bewoners uit de omgeving van de vijf locaties zijn geïnformeerd over de verkoop. In een aantal panden zitten tijdelijke gebruikers. Met hen worden door de gemeente momenteel gesprekken gevoerd over alternatieve huisvesting. De eerste bijeenkomsten met de bewoners zijn al geweest.

Herbestemming
In december 2016 heeft de gemeenteraad het nieuwe Vastgoedbeleid vastgesteld. Daarin is het vastgesteld dat de gemeente vastgoed gaat verkopen waar de gemeente geen direct herbestemming voor heeft. Op deze manier kan het weer een waardevolle bestemming krijgen voor de buurt.