Gemeentelijke panden Eindhoven aan stadhuisplein verkocht

| Door IVVD

gemeente_eindhovenDe noordkant van het Stadhuisplein krijgt de komende jaren een metamorfose. De gemeente heeft haar panden aan het Stadhuisplein 6, Begijnenhof 8 en 14 en Kerkstraat 1 verkocht aan ontwikkelaar Citywall BV. Zo wordt opnieuw een belangrijke plek in de stad aangepakt en nieuw leven ingeblazen.

Citywall BV is al eigenaar van het voormalige ABN-AMRO gebouw. Met de aankoop van de gemeentelijke panden ontstaat een aaneengesloten eigendom dat Citywall BV meer wil betrekken bij de binnenstad, onder andere door een doorloop te realiseren richting het centrum. Er komt een combinatie van wonen, werken en vrije tijd. Van de woningen wordt minimaal 10% in de sociale sector gerealiseerd en verhuurd. Dit alles in moderne en hoogwaardige architectuur. Daarnaast investeert de ontwikkelaar in duurzaamheid.

Ontwerpen
De komende maanden gaat de ontwikkelaar aan de slag met de uitwerking van de planontwikkeling en de ontwerpen. Dit gebeurt in afstemming met de supervisor van de binnenstad, Winy Maas. Zijn studies voor het centrum worden in het proces meegenomen. Ook omwonenden en andere stakeholders worden gedurende het proces geïnformeerd en actief betrokken. De ontwikkelaar werkt op dit moment uit hoe dit participatietraject eruit komt te zien.

Planning
Ontwerpen die zijn goedgekeurd door de supervisor worden voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Vervolgens werkt de gemeente het ontwerp uit in een bestemmingsplan. Naar verwachting gebeurt dit in de 2e helft van dit jaar. Sloop- en realisatiewerkzaamheden starten waarschijnlijk nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. De ontwikkelaar bepaalt dit moment. Gedurende het proces worden gesprekken gevoerd met de huidige huurder TIO in verband met tijdelijke en/of permanente herhuisvesting.