Gezamenlijke ambities provincie en bouwers voor regionale woningbouw

| Door IVVD

logo_provincie_overijssel-400x250Tijdens een bijeenkomst in Deventer van de NVB, Bouwend Nederland en de provincie Overijssel hebben de provincie en een groot aantal bouw- en ontwikkelende partijen vandaag nieuwe uitgangspunten en gezamenlijke ambities omarmd om de samenwerking verder vorm te geven. De provincie Overijssel loopt daarmee vooruit op wat het regeerakkoord wil bevorderen: meer samenwerking tussen stakeholders en wegnemen van belemmeringen als het gaat om regionale woningbouw.

De betrokken partijen willen elkaars kracht en kennis benutten ten behoeve van een goed functionerende woningmarkt. Afgesproken is om meer elkaars data die relevant zijn voor beleid met elkaar te delen. Ook zoeken de partijen elkaar in de toekomst in een vroeg stadium op als er uitdagingen zijn ten aanzien van doorgang woningbouwontwikkelingen waarbij het provinciaal beleid een rol speelt.

Aardgasloos
Provincie en markt hebben gezamenlijke ambities op het terrein van duurzaamheid en gaan in de toekomst voor aardgasloos, energieneutraal en circulair bouwen. Bouwers en Provincie pakken dit in 2018 gezamenlijk op via praktijkexperimenten.

Den Haag
Via verdiepingssessies zullen marktpartijen daarnaast meer betrokken worden bij woonafspraken tussen de provincie en gemeenten. De wendbaarheid van de markt staat hierbij centraal. Samen trekken de partijen op naar Den Haag om een waardevolle verbinding te organiseren via bestaande netwerken zoals de Woonkeuken.