Gratis energie

| Door IVVD

Wim Fieggen, directeur IVVD – Al decennialang zit ik met regelmaat te filosoferen over de beschikbaarheid van de verschillende vormen van energie en de prijs die wij voor deze energie moeten betalen. Ik probeer eigenlijk steeds de ontwikkeling van de prijs van energie te voorspellen. Helaas is daar geen trackrecord van bewaard, maar ik was er aardig goed in geworden, al zeg ik het zelf.

Wim_Fieggen_400Al decennialang zit ik met regelmaat te filosoferen over de beschikbaarheid van de verschillende vormen van energie en de prijs die wij voor deze energie moeten betalen. Ik probeer eigenlijk steeds de ontwikkeling van de prijs van energie te voorspellen. Helaas is daar geen trackrecord van bewaard, maar ik was er aardig goed in geworden, al zeg ik het zelf.

Onafhankelijk denken
De belangstelling hiervoor werd ooit aangewakkerd door professor Peter Odell. Hij was in de jaren zeventig een lastige horzel voor de oliemaatschappijen. Hij betoogde in die tijd van schijnbare tekorten aan fossiele energie, dat er ruim voldoende olie en gas in de aardbodem aanwezig was en dat de prijs daarvan kunstmatig hoog gehouden werd. In een vraaggesprek met de Haagse Post zei hij in 1979 over de grote oliemaatschappijen: ‘Het is een kenniskartel. Zij hebben negentig procent van de informatie, van de kennis, van de deskundigheid, van de organisatie en het management.’ Hij riep in feite op onafhankelijk te denken en zelf onderzoek te doen. Dat motiveerde mij.

Een nieuwe dynamiek
Met de sterke opkomst van energiewinning uit water, wind en zon is de energiemarkt fundamenteel aan het veranderen. Een nieuwe dynamiek is aan het ontstaan. Wat gaat er volgens mij nu met de prijs van energie gebeuren? De energie uit water, wind en zon is van niemand en dus gratis. Daar staat tegenover dat fossiele energiedragers wel altijd een eigenaar hebben en daar moet dus voor betaald worden. Nu hernieuwbare energie uit water, wind en zon serieus onderdeel uitmaakt van de energiemix heeft dat invloed op de prijsvorming van energie.

Druk op prijs fossiele energie
Met interesse las ik een paar weken geleden dat energieanalisten verbaasd waren dat de eerder dit jaar licht stijgende trend in de olieprijs niet doorzet. Nee, de prijzen dalen zelfs al weer. Hoe kan dit, vroegen zij zich af? Overal in de wereld groeit de economie en meer mensen gebruiken energie. Voor mij is het antwoord simpel. De energiewinning uit water, wind en zon groeit harder dan het gebruik. Dan zet de prijs voor fossiele energie onder druk. De prijs voor energie is een spel geworden tussen het aanbod van in wezen gratis energie uit water, wind en zon en het aanbod van fossiele energiedragers waar de eigenaar geld voor willen vangen. Het aanbod van de eerste vorm van energie neemt snel toe.

Sta even stil bij de recente opening van het windmolenpark Gemini. Dit park levert 10% van de elektriciteit voor alle huishoudens in Nederland. En dan komen er nog vele windparken aan. Om kort te gaan ‘gratis energie’ is aan het winnen. Helemaal gratis zal het natuurlijk niet worden, omdat er apparatuur nodig is voor opwekking, opslag en transport (zoals ook bij fossiele energie). Maar deze hernieuwbare energie is in wezen gratis, omdat die van niemand is. En dat heeft grote invloed op de prijs die wij er uiteindelijk voor betalen. Met de snel dalende kosten voor opwekking, opslag en transport zou energie wel eens heel goedkoop kunnen worden.

Wim Fieggen is directeur van IVVD met een professionele achtergrond van vele jaren in vastgoedsturing en duurzaamheid bij vastgoedfondsen.