Green Deal Gezondheidssector Regio Hart van Brabant

| Door IVVD

GreenDealGezondheidssectorRegioHartvanBrabant-400x174De Green Deal gezondheidssector Regio Hart van Brabant is een afspraak tussen 13 zorginstellingen, 9 gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en MOED. De deal heeft als doel dat zorginstellingen binnen 3 jaar een aanzienlijke verduurzaming van de bedrijfsprocessen realiseren. De Green Deal werd op 30 november door alle betrokkenen ondertekend.

Regionale samenwerking
Zorginstellingen gaan gezamenlijk plannen maken en uitvoeren en er worden mogelijkheden onderzocht om samen duurzaam in te kopen. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de zorginstellingen. Zo komt er een stimuleringsprogramma waarbij de omgevingsdienst naast de zorginstelling gaat staan om ze te helpen verduurzamen. Qua milieuhandhaving doet de gemeente dus een stapje terug en gaat in plaats van met de ‘stok’ aan de slag met de ‘wortel’. De samenwerking is ook uitgebreid met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) als financieringspartij voor grote investeringen in bijvoorbeeld het verduurzamen van het vastgoed.

Doel: verduurzamen
Het doel van de Green Deal is dat de zorginstellingen na 3 jaar minimaal aan het certificaat brons van de milieuthermometer voldoen. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Voor elke organisatie betekent dit iets anders, maar gemiddeld is er bijvoorbeeld 25% energiebesparing mogelijk. Daarnaast verspilt een gemiddelde zorginstelling 30 tot 50 % van het eten en daarmee dus ook 30 tot 50% van de inkoopsom van maaltijden. Dit kan tot ca. 10% worden teruggedrongen. Het geld dat zo overblijft is een directe kostenbesparing en kan (deels) ingezet worden om de kwaliteit van maaltijden te verbeteren. Ook op afval is te besparen. Voornamelijk door meer te scheiden en het specifieke ziekenhuisafval streng te controleren. Een ziekenhuis die de Milieuthermometer heeft ingevoerd bleek hierdoor 100.000 euro te kunnen besparen. Ten slotte leidt het invoeren van maatregelen en gebruik van de Milieuthermometer tot meer betrokkenheid bij medewerkers met het milieu.

Landelijke Green Deal
De Green Deal gezondheidssector Hart van Brabant is een regionale invulling van de landelijke Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg. Inmiddels zijn er 7 regionale aanpakken binnen de landelijke Green Deal actief. De andere aanpakken zijn: gemeente Amsterdam, gemeente Breda, regio IJmond, regio West-Holland, gemeente Utrecht en gemeente Apeldoorn. In totaal doen er inmiddels zo’n 80 zorginstellingen aan de Green Deal mee.