Groningen gaat voor fysieke Vitaliteitscampus

| Door Dieuwke van Vuure

Overheden, bedrijfsleven en onderwijs werken in Groningen aan de Vitaliteitscampus. Een complex proces dat tijdens de Onderwijsvastgoed Dag onder de loep wordt genomen.

Impressie van Juurlink + Geluk en de Unie Architecten uit bidbook Kardinge

[Door: Ivo van der Hoeven, redactie IVVD]

De Vitaliteitscampus is een programma dat zich richt op de vitaliteitsvraagstukken in de maatschappij en het onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe. In het programma werken partijen uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen om vitaliteit in de omgeving te versterken en onderwijs en bedrijfsleven te verbinden. Een belangrijk onderdeel van het programma is de daadwerkelijke realisatie van een fysieke Vitaliteitscampus. Tijdens de Onderwijsvastgoed Dag van IVVD op 27 september vertellen Jasper van Buiten, programma manager Vitaliteitscampus bij het Alfa College, en Jan Joost Flim, directeur van Draaijer, over de Groningse plannen.

Multidisciplinair
Jan Joost Flim: ‘De Vitaliteitscampus is een multidisciplinair programma waarin nieuwe onderwijsvormen worden ontwikkeld op de thema’s zorg, welzijn en sport. Het doel is daarbij om met het onderwijs nog meer de regio in te trekken. Zo creëren we contextrijke leeromgevingen voor de studenten en versterken we de synergie tussen onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Jasper zal tijdens de presentatie de context van de onderwijsplannen duiden. Ik vertaal dat vervolgens naar wat dit betekent voor de praktijk.’

Samenwerking is het sleutelwoord bij de plannen voor de Vitaliteitscampus, stelt Flim. ‘Door samen te werken kunnen we meer doen met hetzelfde budget. We willen van één en één drie maken, maar dat vraagt het nodige van alle betrokken partijen. Zij moeten leren om over de muren van de eigen organisatie heen te kijken. De vraag is dan ook: Hoe komen we op een goede manier tot die samenwerking? Wat komt daarbij kijken en hoe vlechten we al die verschillende thema’s samen? De vervolgvraag is daarna: hoe maken we zo’n programma daadwerkelijk fysiek zichtbaar? De fysieke Vitaliteitscampus is daarop voor een belangrijk deel het antwoord.’

Fysieke campus
De Vitaliteitscampus krijgt een plekje in het Sport- en recreatiegebied Kardinge en gaat op termijn de thuisbasis vormen voor het Alfa College, de Topsport Talentschool en Sport050, de sportuitvoerder van de gemeente Groningen die op de campus een nieuw zwembad en een nieuwe ijsbaan wil realiseren. Flim: ‘We staan nu nog aan het begin van het traject om tot die fysieke campus te komen. We stoeien nog met de vraag hoe we de drie organisaties op de campus moeten huisvesten en hoe we de synergie tussen die drie kunnen optimaliseren.’

Een belangrijke vraag bij de ontwikkelplannen voor het vastgoed is hoeveel vierkante meters er op termijn nodig zijn voor het onderwijs. ‘Als we met het onderwijs meer de regio in gaan, dan zijn er minder vierkante meters nodig in de gebouwen. Misschien kunnen we wel met 30% minder vierkante meters toe’, stelt Flim. Maar de belangrijkste vragen blijven volgens hem: hoe verbinden we het onderwijs met de regio en hoe zorgen we voor goede contextrijke leeromgevingen? ‘We hebben nog niet alle antwoorden op deze vragen, maar we kunnen wel de dilemma’s schetsen waar we in dit proces tegenaanlopen.’


Bekijk het volledige programma van de Onderwijsvastgoed Dag