Grote gasloze woonwijk in Pijnacker

| Door IVVD

pijnacker_nootdorpPijnacker krijgt er de komende jaren een nieuwe woonwijk bij: Tuindershof. Dinsdag 19 december hebben gemeente Pijnacker-Nootdorp, BPD Ontwikkeling, Waaijer Projectrealisatie en Kavel Vastgoed hun handtekening gezet onder de intentieverklaring om de gebiedsontwikkeling van circa 450 woningen mogelijk te maken. De partijen zetten daarmee samen een eerste stap in de ontwikkeling van de nieuwe wijk, die ten zuidwesten van het centrum van Pijnacker komt te liggen.

Wethouder Jaap van Staalduine is blij met deze stap: “De daadwerkelijke realisatie van de nieuwe woonwijk komt hiermee dichterbij. Samen gaan we een duurzame en gevarieerde woonwijk bouwen die aansluit bij het dorpse karakter van Pijnacker”

De wens om op deze locatie een woonwijk te realiseren is er al langer. In de Toekomstvisie is het gebied al als ontwikkellocatie benoemd. Met de aanhoudende vraag naar woningen is nu het moment om de plannen concreter vorm te geven. Eind oktober 2017 stelde de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de uitgangspunten en ambities voor Tuindershof vast die de ontwikkelende partijen allen ondersteunen. ie aansluit bij het dorpse karakter van Pijnacker”.

Tuindershof, groene, duurzame wijk
Het moet een wijk worden met een diversiteit aan woningtypen, waarmee een brede keuze aan de nieuwe bewoners wordt geboden. En met een groene, dorpse uitstraling passend bij het bestaande dorp. Een plek waar je je direct thuis voelt in Pijnacker.

Tuindershof krijgt een duurzaam karakter met oog op de toekomst. Naast een variatie aan koopwoningen wordt invulling gegeven aan de vraag in de gemeente naar sociale huurwoningen voor bijv. jonge starters en kleine huishoudens. Verder wordt de wijk aardgasvrij. Tuindershof wordt zo de meest duurzame en toekomstbestendige woonwijk in Pijnacker-Nootdorp.

Rob Waaijer: “Waaijer Projectrealisatie willen graag een bijdrage leveren aan het terugbrengen van het gebruik van fossiele brandstoffen in een duurzame samenleving”.

De samenwerking tussen gemeente en marktpartijen biedt de mogelijkheid om ieder zijn kennis in te brengen en de ambities waar te maken. Gezamenlijk wordt de komende maanden een gebiedsvisie opgesteld. De bouw van de nieuwe woonwijk in Pijnacker start op zijn vroegst in 2019.