Den Haag maakt bouwvergunning goedkoper voor duurzame gebouwen

| Door IVVD

logo-den-haag-400x250Particulieren en bedrijven met duurzaam bouwplannen hoeven in Den Haag minder te betalen voor de aanvraag van een bouwvergunning.

De regeling geldt voor alle vergunning plichtige bouwprojecten, van particuliere verbouwingen tot grote bouwprojecten van wooncorporaties en projectontwikkelaars. De besparing hangt af van de gekozen bouwoplossingen: hoe duurzamer, hoe meer korting. Met een dergelijke stimuleringsmaatregel, die 1 januari 2018 ingaat, behoort Den Haag landelijk tot de pioniers.

“Den Haag werkt hard aan het verduurzamen van bestaande gebouwen en nieuwbouw”, zo licht wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling, Wonen en Duurzaamheid) toe. “Dat moet ook, want in 2040 willen we als stad klimaatneutraal zijn. Veel particulieren en bedrijven zijn maar wat bereid om klimaatmaatregelen in hun plannen op te nemen, maar een steuntje in de rug helpt dat te versnellen. Daarom stimuleren we als gemeente op deze manier duurzame bouwplannen.”

Bij indiening van vergunning geeft de aanvrager aan welke duurzame oplossingen in het bouwplan verwerkt zijn. Dat kan bijvoorbeeld gaan om zonnepanelen, dubbel- of tripelglas, isolatie of een zonneboiler. Aan de hand van die gegevens wordt de duurzaamheidsscore van de plannen berekend. Den Haag maakt hiervoor gebruik van het GPR-beoordelingssysteem, dat veelvuldig gebruikt wordt door overheden en de bouwwereld. De gemeente bepaalt de hoogte van de teruggaaf van de vergunningskosten – de zogenaamde ‘bouwleges’ – aan de hand van de 1 tot 10 GPR-score.

De ‘groene leges’-regeling kwam tot stand in het verlengde van een motie van de gemeenteraad, waarin opgeroepen werd duurzame bouw te stimuleren. Voor de regeling, die geldt voor 2018 en 2019, heeft de gemeente Den Haag in totaal € 5 miljoen beschikbaar.