Den Haag wil schoolgebouwen energieneutraal maken

| Door IVVD

logo-den-haag-400x250Door zowel bij nieuwbouw als bij bestaande schoolgebouwen maatregelen te treffen, is Den Haag de eerste gemeente met een integrale, structurele aanpak om alle schoolgebouwen in de stad energieneutraal te maken. Door de koppeling met het (techniek)onderwijs betekent dit ook direct een forse impuls voor leerbanen en jongerenwerkgelegenheid.

Saskia Bruines, wethouder onderwijs: “De gemeente Den Haag heeft de ambitie in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dat vergt investeringen in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen, die voor schoolbesturen niet altijd haalbaar zijn. Zeker niet als de terugverdientijd langer is dan tien jaar. Ik ben er trots op dat er nu een plan ligt, waarbij de gemeente een deel van de investeringen voor haar rekening neemt.”

BENG – Bijna Energie Neutraal Gebouw
Energieverbruik van gebouwen is met 30% van de broeikasgasemissie één van de grootste veroorzakers van CO2-uitstoot. Om de transitie naar een duurzame economie te maken, gaat Den Haag samenwerken met de schoolbesturen om alle 230 schoolgebouwen (bijna) energieneutraal te maken. Met een gezamenlijk vloeroppervlak van ongeveer 600.000 m2 verbruiken scholen jaarlijks zo’n 6 miljoen m3 gas en 18 miljoen kWh elektriciteit, omgerekend rond de 6 miljoen euro. Saskia Bruines: “Ik vind het belangrijk dat we als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen. Bovendien kunnen de energiezuinige schoolgebouwen als voorbeeld dienen voor andere initiatieven én draagt het bij aan de bewustwording bij kinderen en hun ouders, met betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid.”

Extra werkgelegenheid voor jongeren
In het belang van het milieu zullen in heel Nederland de komende jaren veel gebouwen verduurzaamd worden. Hierdoor ontstaat een nieuw soort werkgelegenheid, waarbij nieuwe bouw- en installatietechnieken ingezet gaan worden. Saskia Bruines: “We zoeken ook zeker de verbinding met het Haagse onderwijsveld om jongeren voor deze nieuwe renovatie- en nieuwbouwtechnieken op te leiden. Deze investeringsplannen leiden dus ook tot nieuwe leerbanen en extra werkgelegenheid.”