Herbestemming Simon Steven kazerne tot sociale huurwoningen

| Door IVVD

Een van de drie gebouwen van de Simon Stevin Kazerne was al gesloopt. Het idee was om één van de overgebleven gebouwen, waarin vroeger manschappen waren ondergebracht, te transformeren tot woonruimte voor sociale woningbouw. Na haalbaarheidsonderzoek heeft Woningbouwcorporatie Woonstede in nauwe samenwerking met de gemeente Ede besloten tot herbestemming van beide gebouwen tot appartementen.

Op het voormalige kazerneterrein zijn 40 appartementen gebouwd waarvan ieder appartement een eigen karakteristiek element heeft. Om extra buitenruimte te creëren zijn nieuwe ingrepen in de gevels gerealiseerd. Balkons, loggia’s en tuinen refereren naar het militaire verleden, evenals de naamborden en historische beelden in de gangen. Het historische karakter van het interieur is zoveel mogelijk behouden. De balkons zijn zo gesitueerd in de gevels dat de schaduw niet over het merendeel van de tuinen valt. Stalen kozijnen zijn voorzien van monumenten isolatieglas en staan garant voor een betere isolatie.

Alle aanpassingen zijn gedaan onder toezicht van monumentenzorg, aangezien deze twee panden na de herbestemming als gemeentelijke monument zullen blijven bestaan.

Geschiedenis
De kazernes zijn ontworpen in 1930 door kapitein der genie A.G.M. Boost. In het hele land zijn kazernes gebouwd met hetzelfde ontwerp. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de kazerne vooral verbindingsdienstopleidingen gehuisvest. De twee gebouwen die Woonstede transformeert, gebouw 69 en 70, zijn gelukkig bespaard gebleven van sloop. In het begin van dit jaar zijn de woningen opgeleverd aan de bewoners.