Hilversum investeert in duurzame onderwijsgebouwen

| Door IVVD

De gemeente Hilversum investeert de komende jaren fors in uitbreiding en vernieuwing van de schoolgebouwen. In totaal investeert de gemeente 128,5 miljoen euro tot 2035. De gemeenteraad gaf begin mei groen licht voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035. Uitgangspunt van het IHP is om de scholenvoorraad energieneutraal te maken.

Hilversum investeert tussen nu en 2035 in de uitbreiding, vernieuwing en nieuwbouw van 31 opgaven. In sommige gevallen betreft het slechts een kleine uitbreiding, maar vooral veel grote renovatie- en nieuwbouwprojecten staan in Hilversum de komende jaren op stapel. Zo zal voor maar liefst 24 scholen het gebouw worden vernieuwd. Deze scholen moeten worden omgetoverd tot energieneutrale, aardgasvrije schoolgebouwen. Een bijzonder punt van aandacht in het IHP is er voor de twintig schoolgebouwen met een monumentale status, zoals de zogenoemde Dudok-scholen.

Verbeteren en verduurzamen
Tien schoolgebouwen in Hilversum worden de komende jaren vernieuwd middels een grote renovatie. Het verbeteren en verduurzamen van de schoolgebouwen doet de gemeente in nauwe samenwerking met de betrokken schoolbesturen. ICS-adviseurs begeleidden het traject om tot het nieuwe IHP te komen waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Belangrijk hierbij is dat niet alleen het gemeentebestuur investeert in die verduurzaming, maar ook de schoolbesturen zelf. Zo betalen ze mee aan het energieneutraal maken van de scholenbouwvoorraad van de gemeente.

Prioriteiten opgesteld
De huidige schoolgebouwen binnen de Hilversumse gemeentegrenzen zijn allemaal de afgelopen maanden beoordeeld op hun kwaliteiten om zodoende een objectief oordeel te kunnen vellen over de staat van de onderwijsgebouwen. Op basis van deze beoordelingen zijn prioriteiten opgesteld. Zodoende is ook een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeente en schoolbesturen opgesteld. Alle partijen kennen hun rol en verantwoordelijkheden.

D66 onderwijswethouder Annette Wolthers stelde na de goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad dat ze zeer tevreden is met het nieuwe IHP. “In deze tijd van bezuinigingen hebben het college en de gemeenteraad dit plan zo belangrijk gevonden dat er voor de komende zestien jaar geld is uitgetrokken. Dit IHP is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen schoolbesturen en gemeente. Wij gaan samen met de schoolbesturen werken aan het verbeteren, uitbreiden en verduurzamen van de schoolgebouwen.” Om dit in goede banen te leiden, zijn van tevoren heldere samenwerkingsafspraken op papier gezet.

900 extra leerlingen
Een belangrijke reden voor de forse investeringen in onderwijsgebouwen is dat Hilversum – en dus ook het aantal kinderen in Hilversum – de komende jaren groeit. De gemeente gaat uit van 900 extra leerlingen. Met het IHP dat er nu ligt, moet er straks voldoende ruimte in de schoolgebouwen zijn om die groei op te vangen. Na uitvoering van het IHP is er door uitbreiding van de huisvesting straks plek voor alle toekomstige Hilversumse leerlingen. Verder staan er dan 24 energieneutrale, aardgasvrije schoolgebouwen, en zijn de overige 46 gebouwen verduurzaamd.