Hogeschool van Amsterdam bouwt Conradhuis

| Door IVVD

20180620-conradhuis-artist_impression-400x200De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in 2018 met de bouw van het Conradhuis op de Amstelcampus aan de Wibautstraat. Het streven is dat het gebouw in 2021 klaar is, nog voor de start van het studiejaar 2021/2022. Dat heeft het College van Bestuur (CvB) op 12 juni 2018 besloten.

De HvA werkt aan vier eigentijdse campussen, waar uitwisseling van kennis, ontmoeting en samenwerking centraal staan. De realisatie hiervan is al een eind gevorderd, maar de campussen zijn nog niet af. Het bouwen van het Conradhuis is een belangrijke stap om de Amstelcampus te voltooien.

Uitgangspunt van de HvA is om zo veel mogelijk middelen beschikbaar te stellen voor onderwijs en onderzoek. Het bouwen van het Conradhuis vraagt om een stevige investering van 92,1 miljoen euro. Een investering die mogelijk is door de gezonde financiële situatie van de HvA. Er worden ook kosten bespaard. Door het afstoten van de panden aan het Spui en de Leeuwenburg dalen de jaarlijkse (huur)kosten. Verder is een jaarlijkse besparing mogelijk door het efficiënt benutten van werk- en onderwijsruimten.

In april 2018 nam het CvB een voorgenomen besluit over de bouw van het Conradhuis. Dat is voorgelegd aan de Centrale Medezeggenschapsraad ter instemming en aan de Raad van Toezicht voor goedkeuring. Beide hebben ingestemd, waarmee de weg vrij is om te beginnen met de voorbereidingen van de bouw.