Huisarts, verloskundige en psycholoog onder één dak

| Door IVVD

Anderhalvelijnszorg is een antwoord op de vraag naar betere zorg tegen lagere kosten. Maar een intensievere samenwerking tussen huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en psychologen vraagt wel om passende huisvesting. Gezondheidscentra zijn dan een oplossing. Zoals Scala Medica in Bunschoten, gefinancierd met geld van institutionele beleggers.

Nieuwe samenwerking vraagt passende huisvesting
Nieuwe samenwerking vraagt passende huisvesting

De overheid probeert al langere tijd grip te krijgen op de kosten van de gezondheidszorg en stimuleert de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, apotheek, etc.). Hierdoor veranderen de verantwoor­delijkheden in de sector en ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen, zoals de anderhalvelijnszorg. Deze nieuwe initiatieven moeten echter goed gefa­ciliteerd worden.

Gezondheidscentrum Scala Medica in Bunschoten opende in september de deuren. Daar ging een lang tra­ject aan vooraf waarbij ook Syntrus Achmea Real Estate & Finance een actieve rol speelde. ‘We zijn al in een vroeg stadium betrokken geraakt bij de plannen voor Scala Medica’, vertelt Daan Tettero, conceptontwikkelaar Zorgvastgoed bij de vermogensbe­heerder in vastgoed en hypotheken. ‘In de uitwerking van de plannen heb­ben we met name een toetsende rol gespeeld. Daarnaast hebben we mee­geholpen het gebouw beter op de wensen van de gebruikers aan te laten sluiten. Het streven naar duurzaam­heid was daarbij een belangrijke fac­tor.’ Op advies van Syntrus Achmea RE&F is bijvoorbeeld gekozen voor een klimaatinstallatie die duurzaam en gasloos is en tegelijkertijd individueel regelbaar en meetbaar.

Korte lijnen
Volgens Tettero zijn de voordelen van anderhalvelijnszorgcentra legio. ‘De waarde van meerdere zorgaanbieders onder één dak is met name vanuit de klant gedreven’, stelt Tettero. ‘Deze kan nu snel naar meerdere eerste­lijnszorgverleners wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld een combinatie van een afspraak bij de fysio met bezoek aan de huisarts. Zorgverleners kunnen bovendien veel sneller en makkelijker onderling contact leggen, waardoor de zorg beter op de patiënt wordt afgestemd.’ Tettero geeft als voor­beeld dat een fysiotherapeut veel sneller een collegiaal advies vraagt van een gespecialiseerde podothe­rapeut als die in hetzelfde gebouw zit, of andersom. ‘En daar wordt de zorg beter en goedkoper van. Voor de zorgaanbieders zit het voordeel verder in het feit dat doorverwij­zen makkelijker is en dat ruimtes en ondersteunende diensten gedeeld kunnen worden.’

Huisarts Arie Beelen, die zijn praktijk in het gezondheidscentrum heeft, sluit zich hierbij aan. ‘De korte lij­nen met de andere zorgaanbieders zijn een groot voordeel, zowel voor de artsen als de patiënten. Je loopt makkelijker bij elkaar binnen. Maar we zitten hier pas enkele maanden, dus dit moet nog wel verder groeien. We zijn momenteel vooral bezig met acclimatiseren en het wegwerken van enkele kinderziektes in het gebouw. Over een half jaar zullen we pas echt de vruchten plukken van dit nieuwe pand.’

Ook Eliza Rozendaal, teammanager van de Jeugdgezondheidszorg Eem­land, is te spreken over Scala Medica. ‘We zitten letterlijk dicht bij de andere hulpverleners, de huisarts, de fysio, de apotheek. Het contact verloopt daardoor soepeler en dat is ook voor onze klanten een groot voordeel. Daarnaast zijn we blij met het mooie, nieuwe pand met goede faciliteiten en het fijne climate control-systeem. De grote vergaderzaal en meerdere spreekkamers maken het voor ons echt helemaal af.’

VS-5-2017-2Zorgwoningen
Op de bovenste verdiepingen van het gezondheidscentrum zijn wonin­gen gerealiseerd voor ouderen die op meer zorg zijn aangewezen. Tet­tero: ‘Voor deze mensen is het Scala Medica ideaal. De zorgverleners in het pand zijn voor hen een goede aan­vulling op het woonpakket, de zorg is letterlijk dichtbij. We zijn nu aan het kijken of we ook nog een alarmfunc­tie kunnen opzetten in samenwerking met de huisartsen. En wellicht dat er in de toekomst ook eerstelijnsverblijf­bedden gerealiseerd kunnen worden.’

Scala Medica is niet het eerste zorg­centrum waarbij Syntrus Achmea RE&F betrokken is. ‘We hebben namens onze klanten, dat zijn vooral pensioenfondsen, meer van derge­lijke centra in de portefeuille’, vertelt Tettero. ‘Sommige zijn kleinschalig, maar we hebben bijvoorbeeld ook de zorgboulevard in Zaandam in onze portefeuille. Dan hebben we het echt over een verschuiving van de tweede lijn (specialisten, ziekenhuizen) naar een deel eerste lijn die vanuit het zie­kenhuis wordt geïnitieerd. Bij Scala Medica is de eerste lijn de drijvende kracht geweest achter de komst van het gezondheidscentrum. Zij hebben een deel van het Meander Medisch Centrum, een ziekenhuis uit Amers­foort, daarbij betrokken.’

Maatschappelijke drijfveer
Het houdt voor Syntrus Achmea RE&F niet op bij Scala Medica. ‘We hebben de ambitie om jaarlijks vijf tot tien van dit soort projecten aan te kopen. Met deze zorgcentra willen we niet alleen een stabiel rendement behalen, er zit voor ons en voor onze klanten ook een sterke maatschappelijke drijfveer achter’, aldus Tettero. ‘De zorg moet nu eenmaal beter geregeld worden, tegen lagere kosten.’ Dat kan volgens Syntrus Achmea RE&F mede worden gerealiseerd door een verschuiving van de tweede naar de eerste lijn. ‘Niet alleen wij, maar ook onze klan­ten kiezen er bewust voor om hierin te investeren. Simpelweg omdat deze centra bijdragen aan betere zorg tegen lagere kosten.’