Inzicht in bouwkosten met vernieuwde kostenconfigurator HEVO

| Door Klementine Vis

HEVO heeft onlangs de nieuwbouwkostenconfigurator voor 2023 gepresenteerd. Gemeente Meierijstad maakt al jaren gebruik van deze configurator. 

De nieuwbouwkostenconfigurator 2023 is begin dit jaar door HEVO gepresenteerd. In de nieuwe versie van de configurator heeft advies- en bouwmanagementbureau HEVO de meest recente ontwikkelingen verwerkt.
Met de tool is het voor gemeenten en schoolbesturen mogelijk om de kwaliteitsniveaus te bepalen als Bouwbesluit, Frisse Scholen 2021, Kwaliteitskader Huisvesting of specifieke zaken zoals ‘exploitatiegericht bouwen’. Ook maakt de configurator inzichtelijk wat de stap van bijna energieneutraal (BENG) naar energieneutraal (ENG) kost. 

Ingeburgerd instrument 

De gemeente Meierijstad werkt al langer met de configurator van HEVO. Volgens Geert van Etten, beleidsmedewerker onderwijshuisvesting, is de configurator voor de raad inmiddels een ingeburgerd instrument. ‘Sinds de fusie van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel tot Meierijstad in 2017 werken we al met deze tool. We zochten in die tijd naar een model om de kosten van onderwijshuisvesting te ramen in het kader van het nieuwe IHP voor de fusiegemeente. Sindsdien gebruiken we de configurator om de kosten in het IHP te verantwoorden en jaarlijks in het kader van de P&C-cyclus, de planning-en-controlcyclus, bij te stellen.’ 

Ambities doorrekenen 

Met de tool van HEVO kan de gemeente Meierijstad jaarlijks waarheidsgetrouw ramen wat een voorziening in het kader van het IHP zal kosten. Van Etten: ‘Het voordeel van deze configurator is dat we makkelijk extra investeringen kunnen doorrekenen. Zo kunnen we snel alle scenario’s in beeld brengen, van het laagste ambitieniveau, sober en doelmatig, tot het hoogste ambitieniveau, extreem duurzame gebouwen. Vervolgens kunnen we de verschillende keuzemogelijkheden voorleggen aan de raad compleet met een overzicht van de kosten. Dat geeft de raadsleden de mogelijkheid de financiële consequenties te overzien van keuzes die zij maken.’ 

Door gebruik te maken van de tool loopt de gemeente Meierijstad volgens Van Etten niet al te veel uit de pas met de begrotingen. ‘We hebben een Kwaliteitskader Huisvesting opgesteld dat de ‘basiskwaliteit’ van onze nieuw te bouwen en te renoveren schoolgebouwen bepaalt. Dan heb je het over de wettelijke minimumeisen van Bouwbesluit, opgeplust met Frisse Scholen klasse B, BENG/ENG en diverse duurzaamheidseisen. Daar hangen uiteraard prijskaartjes aan. Met de configurator kunnen we de consequenties van deze extra investeringen snel en simpel in beeld brengen. Zo wordt de raad bij het beschikbaar stellen van voorzieningen niet plotseling geconfronteerd met forse overschrijdingen.’  

Reële inschatting kosten 

HEVO hoopt met de nieuwbouwkostenconfigurator bij te dragen aan een eerlijke en open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting.  Volgens het advies- en bouwmanagementbureau biedt de configurator alle betrokken partijen een hulpmiddel om op gemeentelijk niveau te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.  

De nieuwbouwkostenconfigurator voor 2023 is aangepast op het prijspeil van 1 januari 2023. Bovendien is de BENG-regelgeving voortaan standaard opgenomen en is het mogelijk om de optie van energieneutraliteit (ENG) te kwantificeren.  

Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de kostenconfigurator nieuwbouw 2022 kosteloos opvragen door een e-mail te sturen naar: office@hevo.nl