Kosten verduurzaming woningcorporaties lager

| Door IVVD

kosten-verduurzaming_shutterstock_520791868-400x250Afgelopen week verspreidde Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, een nieuwsbericht over hoe 2,1 miljoen huurwoningen te verduurzamen. Uit eigen onderzoek van Aedes onder haar leden blijkt dat zo’n € 108 miljard nodig is om zoveel huizen duurzaam te renoveren, gasloos te maken en om verbeteringen te treffen door bijvoorbeeld verduurzamingsingrepen zoals een nieuwe badkamer en/of keuken.

Met een investering van € 108 miljard voor 2,1 miljoen huurwoningen over 32 jaar, is het mogelijk het doel van CO2-neutraliteit in 2050 te bereiken: voor zo’n € 1.500,- per jaar per woning. Op dit moment besteden corporaties jaarlijks gemiddeld € 2.022,- per woning aan onderhoud en verbetering.

In de praktijk ziet stichting W/E adviseurs de voorlopers uit de sector nu al hun traditioneel onderhoud zodanig bijsturen, dat ze zelfs boven de Aedes-prognose van 70% CO2-reductie uitkomen. Ook de door Aedes gewenste 30% verduurzaming ‘van buiten’, lijkt al een realistische trend te zijn, zo laat ECN weten in de Nationale Energieverkenning 2017. Politiek en bedrijfsleven zijn hier de drijvende, maatschappelijke krachten. De werkelijke kosten van verduurzaming van de voorraad corporatiewoningen ligt dus aanzienlijk lager. Er ligt geen fundamenteel probleem.

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden zoals slim bouwen, inkoopcollectieven vormen en de samenwerking met ketenpartners verbeteren om de kosten van verduurzaming van de corporatiesector verder te verlagen. Want die blijven natuurlijk fors. “Ik hoop dat Aedes en de regering samen tot een oplossing komen voor dit financieringsvraagstuk.”, zegt Thijs Kurstjens specialist in verduurzaming van de corporatiesector van stichting W/E adviseurs duurzaam bouwen. “Dat geeft dan hopelijk ook de impuls om mee te helpen het grotere vraagstuk van de circulaire bouweconomie op te lossen. Aedes wil daar nu geen afspraken over maken. Terwijl er een serieus Rijksbreed programma ‘Nederland circulair 2050’ ligt met een uitgewerkte transitieagenda.”