Meer huurhuizen voor middeninkomens

| Door IVVD

Rotterdam wil de komende tien jaar minstens 8.000 nieuwe huurwoningen bouwen voor Rotterdammers met een middeninkomen. Dit moet er mede voor zorgen dat deze groep in de stad blijft wonen.

Zo’n 13 procent van de Rotterdamse huishoudens heeft een middeninkomen. Zij hebben een bruto-inkomen tussen de 37.000 en 55.000 euro per jaar. Het gaat daarbij onder meer om politieagenten, onderwijzers en verpleegkundigen. Het college ziet hen als ‘het fundament van Rotterdam’. Wethouder Bas Kurvers (onder andere Wonen): ‘Deze Rotterdammers doen werk dat belangrijk is voor de stad. Ze hebben hart voor de stad en ze moeten in Rotterdam kunnen wonen.’

Tekort groeit
Vandaag heeft het college een plan (‘Actieplan Middenhuur’) gepresenteerd dat de middeninkomens meer aan de stad moet binden. Veel van hen slagen er nu niet in om een prettige en betaalbare woning te vinden in Rotterdam. Huur of koop. En onder andere door de ‘overspannen woningmarkt’ groeit het tekort aan woningen voor deze groep. Daardoor kunnen ze binnen de stad niet doorstromen naar woningen die zijn toegesneden op hun wensen. Ze blijven dan zitten waar ze zitten of ze verhuizen naar andere gemeenten.

Huur van 700 tot 1000 euro per maand
Meer nieuwbouw in de categorie ‘middenhuur’ is een van de plannen van het college om de middeninkomens voor Rotterdam te behouden. Het gaat hierbij om woningen met een (kale) huur van circa 700 tot 1000 euro per maand. Het college wil in de periode tussen 2018 en 2022 starten met de bouw van 18.000 woningen. Gemiddeld 20 procent van die 18.000 woningen moet een huurwoning in het middensegment zijn.

Afspraken met marktpartijen en corporaties
Om dit te bereiken laat de gemeente in overeenkomsten (over onder andere gronduitgifte) voorwaarden opnemen waardoor verhuurders de huur voor middengroepen niet te veel kunnen verhogen. Dit geldt voor een periode van vijftien jaar na de nieuwbouw. En binnen die tijd mogen deze woningen ook niet als koopwoning op de markt worden gebracht. Verder wil het college afspraken maken met corporaties over hun bestaande woningvoorraad. Zo zouden de corporaties duizenden grotere sociale huurwoningen ‘om moeten zetten’ naar vrije sector-woningen voor middeninkomens.

Het college heeft het actieplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Die bespreekt het binnenkort.