Mensen in de natuur gelukkiger dan in de stad

| Door IVVD

Als mensen buiten zijn, dan voelen ze zich gelukkiger in een groene omgeving dan in een ‘stenen omgeving’. Deze ‘gelukstoeslag’ is het hoogst aan de kust en in heidegebieden en natuurlijke graslanden. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research.

Gelukstoeslag
De mate waarin men zich gelukkiger voelt aan de kust, in heidegebieden en natuurlijke graslanden, de zogeheten gelukstoeslag, is ruim 0,4 punt (zie figuur). Dit is het dubbele van het verschil tussen buiten zijn op een hele warme en op een koude dag. Naast weersomstandigheden is bij het bepalen van de gelukstoeslag rekening gehouden met een groot aantal factoren, zoals type activiteit (bijv. vrijetijdsactiviteit of niet), gezelschap (bijv. met partner of niet) en of men zich binnen of buiten bevond.

grafiek-

App HappyHier
Wageningen Environmental Research voerde het onderzoek uit met de hiervoor speciaal ontwikkelde app ‘HappyHier’, die gratis kon worden gedownload. Aan het onderzoek hebben meer dan 4000 mensen deelgenomen. De app vroeg een aantal keer per dag hoe gelukkig men zich op dat moment voelde, op een schaal van 0 tot 10. Daarnaast vroeg de app wat de deelnemers op dat moment aan het doen waren, en met wie. Gemiddeld hebben deelnemers 25 oproepen beantwoord.

Maatschappelijke waarde
De deelnemers zijn op zich niet representatief voor de Nederlandse bevolking; zo zijn hoger opgeleiden en vrouwen oververtegenwoordigd. De gelukstoeslag is echter berekend op grond van de variatie in geluksscores binnen iedere deelnemer. Systematische verschillen tussen individuen zijn uitgefilterd. Hierdoor heeft het niet representatief zijn relatief weinig invloed op de uitkomsten. De resultaten vormen een eerste stap om de maatschappelijke waarde van de diverse vormen van natuur beter in beeld te brengen. Een nog openstaande vraag is of mensen zich gelukkiger voelen doordat ze buiten in de natuur zijn, of dat mensen meer geneigd zijn de natuur in te gaan als ze zich gelukkig voelen. Voor de maatschappelijke waarde is het verder van belang om ook te weten hoe vaak men in een bepaald type natuur komt. Dit wordt momenteel onderzocht.

Download het rapport
HappyHier: hoe gelukkig is men waar?; Gegevens-verzameling en bepaling van de invloed van het type grondgebruik, deel I (3 mb)