Midden-Drenthe maakt afspraken over nieuwe betaalbare sociale huurwoningen

| Door IVVD

midden-drenthe-400x200De gemeente Midden-Drenthe, woningcorporaties Actium en Woonservice, huurdersplatform MEVM en huurdersvereniging Samen Sterk zetten op maandag 19 maart een handtekening onder een overeenkomst. In die overeenkomst staan 55 afspraken om het wonen voor huurders in Midden-Drenthe zo goed mogelijk te maken.

“We zijn samen verantwoordelijk voor de huisvesting van mensen in onze gemeente die zijn aangewezen op de sociale huursector”, aldus wethouder Dennis Bouwman. “Daarom hebben we met de huurdersverenigingen en de twee corporaties afspraken gemaakt en gaan we ze ook samen uitvoeren.”

Voldoende woningen
Eén van de afspraken in de overeenkomst is te zorgen voor voldoende huurwoningen. Leon Vries, manager Vastgoed en Bedrijfsvoering Woonservice geeft aan dat Woonservice forse nieuwbouwplannen heeft o.a. in Beilen en Westerbork: “We verwachten dat we onze ambities, samen met de gemeente en huurdersorganisaties, snel waar kunnen maken. Ook werken we aan het realiseren van tijdelijke huisvestingsmogelijkheden voor mensen met een urgente woonvraag, bijvoorbeeld door een scheiding.”

Betaalbare woning
De huurdersorganisaties vinden het belangrijk dat huurwoningen betaalbaar blijven. “Vooral voor inwoners met de laagste inkomens. Daarom zijn we blij met de afspraken die we nu gemaakt hebben”, aldus de heer Ientse van der Sluis van Huurdersvereniging Samen Sterk en de heer Henk Oostland van Huurdersplatform MEVM.

Duurzaamheid
Een ander actueel thema in de overeenkomst is duurzaamheid. Alle partijen streven naar minimaal energielabel B voor alle huurwoningen in 2020. Directeur-bestuurder Elles Dost van Actium: “Onze woningen in Midden-Drenthe hebben nu gemiddeld dit energielabel, daarom gaat Actium toewerken naar energielabel A in 2022 met als doel om de energielasten voor huurders te verlagen.”

Woonplan
De raamovereenkomst komt voort uit het Woonplan 2017-2021 dat de gemeente eind vorig jaar, in samenwerking met corporaties, huurdersorganisaties, bewoners- en belangengroeperingen, heeft vastgesteld.