Nationale Trendradar Zorgvastgoed 2020

| Door IVVD

De gedachte is dat iedereen in Nederland zoveel mogelijk de eigen kosten voor huisvesting, eten en drinken en lichamelijke verzorging betaalt. Nu worden nog veel de kosten van de zwaardere zorgzwaartepakketten (zzp) door de overheid betaald. De verwachting is dat door sterke toename van de zorgkosten ook voor deze zorgzwaartepakketten deze kosten voortaan zelf betaald moeten gaan worden.

Als deze groepen zelf deze kosten gaan betalen, verandert ook de vraag. De huisvesting in de zorg wordt dan gewoon een woonproduct op de woningmarkt met segmentering in huurprijzen zoals sociale huur, middenhuur en dure huur. Mensen zullen naar gelang hun inkomen en vermogen daar keuzes in maken. De woningmarkt verbreedt zich.

Vooral voor het deel van de woningmarkt met sociale huur is het een uitdaging om dan goede woonzorgvoorzieningen te realiseren omdat de huur relatief laag is. Bovendien mogen in het gewone huurregime niet zomaar allerlei voorzieningen doorberekend worden in de huur.

Woningcorporaties hebben steeds meer te maken met huurders die het zelf om allerlei redenen niet helemaal meer redden en die meer nodig hebben dan alleen een goede woning. Je kunt niet van woningcorporaties verlangen dat die met één been een verhuurder zijn en met het andere been een hulpverlener. Zij zijn primair een verhuurder van sociale huurwoningen. Toch heeft de woningcorporatie ook een belang in deze en dat is de leefbaarheid in de wijken waar zij hun bezit hebben. Te veel huurders met een ondersteuningsvraag zetten de leefbaarheid onder druk.

Dat maakt woningcorporaties een natuurlijke partner voor andere maatschappelijke organisaties. Omdat de ondersteuningsvraag vaak ook een zorgvraag is, zijn het vooral de zorginstellingen die de natuurlijke partner zijn van woningcorporaties. Woningcorporaties en zorginstellingen zullen samen op moeten trekken om tot goede woonzorgvoorzieningen te komen in de sociale huur. De eerste initiatieven tot vergaande samenwerking tussen meerdere woningcorporaties en zorginstellingen zijn geboren en zullen velen richting geven.

Voor het samenstellen van deze ‘Nationale Trendradar Zorgvastgoed’ hebben negen gesprekken plaatsgevonden met personen uit de wereld van de zorg en het zorgvastgoed. Uit deze gesprekken zijn op basis van de grootste gemene deler de trends geselecteerd.

Wij presenteren deze trends vandaag op de Zorgvastgoed Dag 2020 in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein.

Lees hier de Nationale Trendradar Zorgvastgoed 2020 Online