Nationale Trendradar

De Nationale Trendradar is een project van IVVD. In 2018 waren deze gebaseerd op interviews met personen die op verschillende niveaus dagelijks te maken hebben met het vastgoed uit het segment waarin ze werkzaam zijn.
Voor het samenstellen van de trendradars worden uitvoerige gesprekken gevoerd. Op basis van de frequentie waarmee trends in deze gesprekken naar voren komen, wordt een selectie gemaakt van de belangrijkste trends.
In 2019 zijn daar online onderzoeken binnen het segment aan toegevoegd, wat een bredere onderbouwing geeft van de gevonden trends. Het radarbeeld verschilt van jaar tot jaar omdat steeds verschillende thema’s binnen de segmenten worden onderzocht.

Wilt u meer informatie over de Nationale Trendradar?
Neem dan contact met op Wim Fieggen.
text

Nationale Trendradar edities 2019


maart 2019
mei 2019
september 2019
oktober 2019

text

Nationale Trendradar edities 2018


Nationale Trendradar Corporatievastgoed
maart 2018
Nationale Trendradar Zorgvastgoed
mei 2018
september 2018
oktober 2018