Natuurlijke speel- en beleefplek

| Door Odette Koldewey

In Rotterdam laat de Fridtjof Nansenschool een flexibele school bouwen, een natuurlijke speel- en beleefplek. De school wil met het nieuwe, groene gebouw een laagdrempelige wijkontmoetingsplek creëren.

De Fridtjof Nansenschool streeft naar een sterke verbinding met de directe omgeving. Om dit vorm te geven wordt een nieuwe school gebouwd op de plek van de oude school midden in Ommoord, een rustige groene wijk.

BDG Architecten ontwerpt een duurzaam en flexibel onderwijsgebouw voor de Rotterdamse Fridtjof Nansenschool. © BDG Architecten

De natuurlijke omgeving vormt de basis voor de stedenbouwkundige visie van de architecten van BDG Architecten die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw.

Buitenspeelplekken
Aan de zuidelijke parkzijde klimt het groen over de school heen. Hierdoor wordt het landschap integraal onderdeel van de nieuwbouw en ontstaan er vanzelfsprekende buitenspeelplekken.

Daniël Doerk van ICSinterim is als interim adviseur bij de realisatie van de school betrokken. ‘De school wordt energiezuinig (BENG) en gasloos. Voor het binnenklimaat streven we naar minimaal niveau B frisse scholen.’

Opvang hemelwater
Kenmerkend in het ontwerp zijn volgens Doerk het groene schoolplein, de integrale relatie van groen met het gebouw en de voorzieningen voor het opvangen van hemelwater rond het gebouw. De school wordt bovendien zodanig ontworpen dat het in de toekomst remontabel is.

Bij de bouw van de school wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van sloopafval van de oude school, zoals het beton voor de fundering en hout voor buitenmeubels. Daarnaast krijgt het gebouw een materiaalpaspoort.

Duurzaamheidsmaatregelen zichtbaar
De transparante zonnepanelen in het dakvlak brengen daglicht diep in het centrale hart van de school. Ze hebben daarnaast ook een educatieve functie.
‘We maken de duurzaamheidsmaatregelen in het gebouw zichtbaar. Dit stimuleert het bewustzijn onder de leerlingen, leerkrachten en andere bezoekers’, stellen de architecten.

Op het dak van de school komen moestuinen die de leerlingen besproeien met zelf opgepompt regenwater. Dat water wordt opgevangen in het oplopende talud met speelelementen en een buitenpodium.
Een plein met speelbos, ontdekkingstuin en een centrale plek voor de techniekhut sluit aan op de groenstrook naast de school.

Flexibele ruimtes
In de school zijn voornamelijk flexibele ruimtes gerealiseerd. Dit om het brede aanbod om samen te leren, spelen en vieren aan naschoolse opvang en activiteiten op een goede manier te faciliteren.

De leerpleinen en lokalen liggen aangesloten op het centrale hart. Dè plek voor viering, spel en ontmoeting. Want de Fridtjof Nansen is volgens de betrokkenen een school waar je leert om samen te leven.

De nieuwe Fridtjof Nansenschool wordt in de zomer van 2022 in gebruik genomen.