Nieuw woonconcept met maximale huurtermijn van één jaar in Almere

| Door IVVD

dudok_wonen_almere-400x250Gemeente Almere en wooncorporatie Dudok Wonen uit Hilversum sluiten een intentieovereenkomst waarin afspraken staan over het bouwen van betaalbare woningen in Almere. Dudok Wonen ontwikkelt een woonconcept ’In between places’ voor mensen met een acute woonvraag die tijdelijk – maximaal 1 jaar – een huurwoning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij net gescheiden zijn, door een gedwongen verkoop van de woning, of door het overlijden van ouders. Er zijn tal van persoonlijke omstandigheden waardoor iemand dringend tijdelijke woonruimte nodig heeft. In between places is er voor deze mensen.

In between places
De gemeente streeft ernaar om de voorraad betaalbare huurwoningen in Almere te laten groeien. Daarbij is aandacht voor diverse doelgroepen. Een doelgroep die vaak ‘tussen wal en schip valt’ in de reguliere toewijzing van sociale woningen is de groep mensen die door bijzondere omstandigheden acute woningnood hebben, maar verder geen specifieke begeleiding nodig hebben. Soms moeten deze mensen bij vrienden op de bank slapen om niet dakloos te raken.

Harro Zanting, directeur bestuurder van Dudok Wonen zegt hierover: “We hebben met In between places ervaring opgedaan in Hilversum. Huurders kunnen tijdelijk, voor maximaal 1 jaar, huren. Dat geeft ze de tijd om hun zaken op orde te krijgen en van daaruit een definitieve reguliere woning te zoeken. Daarom noemen we ons concept ook In between places.”

In between places Almere Poort
Momenteel zoekt Dudok Wonen samen met de gemeente naar een geschikte locatie in Almere Poort. Daar zal dan eerst met de omwonenden bekeken worden welke vorm het gebouw kan krijgen en hoe de doelgroep voor deze locatie kan worden omschreven. Wethouder Herrema is blij met de afspraken met Dudok Wonen omdat hiermee de wens van het college en de gemeenteraad voor tijdelijke woonruimte voor deze specifieke doelgroep nu een concrete invulling krijgt. Het streven is om nog in 2018 de bouw te starten voor ‘In between places Almere Poort’.

Duurzame samenwerking
Naast de voorbereiding voor In between places wil Dudok Wonen zich ook oriënteren op meer investeringen in Almere. Hierover zijn zij met de gemeente in overleg. Deze gesprekken kunnen leiden tot het maken van prestatieafspraken, net zoals met de andere corporaties wordt gedaan en net zoals Dudok Wonen prestatieafspraken heeft in de regio Gooi en Vechtstreek. ”Het prettige van Dudok Wonen is dat ze zich ook op starters op de woningmarkt richten. Dat is iets waar we in Almere met name als gaat om starters in de sociaal huur, behoefte aan hebben. Het overleg is daar voor opgestart”, aldus wethouder Tjeerd Herrema.

Het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen heeft een hoge prioriteit binnen de gemeente en bij Dudok Wonen. De beschikbaarheid van goedkope huurwoningen voor met name minima is in Almere een groot probleem. Door middel van prestatieafspraken met woningcorporaties, het bouwen van tijdelijke woningen, transformatie van leegstaande kantoren en de Uitvraag Goedhuurwoningen is de trend van tekorten aan betaalbare woningen gekeerd, maar daarmee nog niet ten einde.