Nieuwbouw circulaire Campus Damwâld – onderwijs en sport onder één dak

| Door IVVD

campus-damwald-400x250Op woensdag 3 oktober spraken de stichting Campus Damwâld, de gemeente Dantumadiel en Bouwgroep Dijkstra Draisma het vertrouwen in elkaar uit: Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt het nieuwe onderwijsgebouw, een nieuwe sporthal en verzorgt het ontwerp voor de herinrichting van de Badhúswei in Damwâld.

De bouw start medio 2019 en wordt naar verwachting in juni 2020 opgeleverd. De aanwezigen waren tijdens deze Award-meeting, onderdeel van de Best Value Procurement aanbestedingsprocedure, erg enthousiast en kijken na de ondertekening van het contract met vertrouwen uit naar de bouw. Bovendien hadden beide scholen gezamenlijk een korte toespraak voorbereid en zelfs een stukje voorgelezen uit het kinderboek ‘Samen kunnen we alles’. Een treffende metafoor voor het toekomstige bouwproces. Dankzij de nieuwbouw komt de wens van schoolbesturen en de gemeente uit om belangrijke activiteiten met elkaar te verbinden. Het onderwijs voor ROOBOL en PCBO komen samen met de sporthal letterlijk onder één dak. Bovendien biedt de sporthal faciliteiten voor regionale sportverenigingen. Het gebouw wordt daarnaast verbonden met de omgeving, waaronder het parkje, woonvoorzieningen en kindcentrum De Blokkedoaze.

Award-meeting, onderdeel van Best Value Procurement
De Award-meeting is onderdeel van de Best Value Procurement (BVP) aanbestedingsvorm. Met deze bijeenkomst is de concretiseringsfase afgerond. Tijdens deze fase is intensief samengewerkt tussen vertegenwoordigers van gemeente Dantumadiel, stichting Campus Damwâld en Bouwgroep Dijkstra Draisma. Tjebbe de Jong van Bouwgroep Dijkstra Draisma: “Bij deze aanbestedingsvorm wordt de gebruiker vanaf de eerste pennenstreek betrokken bij het ontwerpproces. Vandaar dat we nog geen impressie van de nieuwe campus kunnen laten zien”. Uitgangspunt van BVP is dat de opdrachtgever het plan omschrijft in de vorm van doelstellingen. De inschrijver laat vervolgens door middel van zijn expertise zien waarom hij het beste bedrijf is om de doelstellingen te realiseren.

Betrokken tijdens en ná de bouw
Belangrijk onderdeel van de opdracht is het maken van een ontwerp van het gebied rondom de campus. Dit komt voort uit de wens van de gemeente om de nieuwe campus goed aan te laten sluiten op de omgeving. Om maximale tevredenheid van de buurt te behalen zal Bouwgroep Dijkstra Draisma vóór en tijdens de bouw dan ook mensen uit de buurt betrekken bij het proces, onder andere met behulp van inloopavonden.

Duurzaam, gasloos en circulair gebouw
Duurzaamheid behoort tot de kernwaarden van dit plan. Het is dan ook logisch dat het gebouw geen gasaansluiting krijgt, maar all-electric voorzien wordt van energie. De benodigde warmte wordt opgewekt door middel van lucht-water-warmtepompen. Zonnepanelen leveren de benodigde energie op en dankzij alle maatregelen die getroffen worden, waaronder goede isolatie, is het gebouw energieneutraal.
Biense Dijkstra: “Bij dit project valt alles keurig op z’n plek. Door het realiseren van een duurzaam gebouw waarbij onderwijs en sport samenkomen krijgen kinderen een nieuwe uitdagende leeromgeving in een toekomstbestendig gebouw. Ook ben ik als inwoner van Damwâld apetrots dat wij dit prachtige project mogen bouwen.”

Ook circulariteit speelt een rol. Tjebbe de Jong: “Bij de keuze van de materialen houden we rekening met circulariteit. Ook houden we een materialenpaspoort bij.” En mochten de wensen van de gebruikers veranderen, dan kan het gebouw dankzij een robuust casco en een flexibele inrichting later eenvoudig worden aangepast.