Nieuwbouwwoningen zonder aardgasaansluiting bij 14 gemeenten in Utrecht

| Door IVVD

1gasloos-400x2504 gemeenten in de regio Utrecht zijn het erover eens: “Vanaf de Dag van de Duurzaamheid worden nieuwbouwwoningen in de regio Utrecht in principe zonder aardgasaansluiting gebouwd”. Zij brengen dit gezamenlijke statement op de Dag van de duurzaamheid.

“‘In 2050 een CO2-arme samenleving’, luidt de kabinetsdoelstelling in de Nationale Energieagenda. In deze Nationale Energieagenda is vastgelegd dat alle woningen ‘van het aardgas af moeten’. Dat is een enorme opgave. Toch worden er jaarlijks in Nederland nog 150.000 nieuwbouwwoningen op het gasnet aangesloten. Netbeheerders zijn genoodzaakt te investeren in gasleidingen die maar kort gebruikt zullen worden.”

“Dat kan anders; juist bij nieuwbouw is het relatief eenvoudig om vanaf het begin alleen gebruik te maken van hernieuwbare energie”, vindt een aantal gemeenten in de regio Utrecht (Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, IJsselstein en Zeist). “En met ons de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de netbeheerders, enkele bouwbedrijven, branchevereniging Uneto-VNI en milieuorganisaties.”

“Het Rijk streeft ernaar de aansluitplicht voor aardgas te schrappen. De huidige wetgeving moet daarop nog worden aangepast. Een initiatiefwet is hiervoor inmiddels ingediend. We willen als Utrechtse gemeenten de behandeling van deze wet niet afwachten, maar nu al handelen in de geest van de wet. Daarom hebben we op de Dag van de Duurzaamheid dit statement gezamenlijk uitgebracht. Een gezamenlijk statement geeft een duidelijk signaal af aan de projectontwikkelaars in deze regio en voorkomt onnodige investeringen in het gasnet.”

Wethouder Hans Marchal zegt: “Dit past helemaal in de ambities van het milieu- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente Wijk bij Duurstede en de routekaart 2030 die opgesteld wordt.”

De Energieagenda helpt bij het invulling geven aan de lange-termijndoelstelling in het Europese energie- en klimaatbeleid: het verminderen van uitstoot van broeikasgassen (sturen op CO2-reductie). De belangrijkste pijlers van dit beleid zijn vergaande verlaging van de warmtevraag door middel van energiebesparing en sterke vermindering van het gebruik van aardgas via het stimuleren en inpassen van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte.