Nog meer dan 2 miljoen m2 kantorenpanden beschikbaar om 35.000 woningen te bouwen

| Door IVVD

rabobank-400x250De Transformatieatlas van Rabobank toont aan dat transformatie van kantoorpanden naar woonhuizen nog steeds een belangrijke bijdrage kan leveren aan het invullen van de tekorten op de woningmarkt. Ook draagt deze grootschalige transformatie bij aan de verduurzaming van vastgoed. Verder valt in De Transformatieatlas te lezen dat er buiten de Randstad nog volop transformatiekansen liggen.

De Nederlandse woningmarkt staat voor een grote woningbouwopgave in de komende decennia. Tot 2040 groeit het aantal huishoudens naar verwachting met minimaal 800.000 naar ongeveer 8,5 miljoen. Maarten Donkers, hoofd kennis & sturing Rabo Real Estate Finance: ‘Momenteel is er discussie hoe deze opgave moet worden ingevuld. Verschillende partijen doen een oproep om woningen ‘in de wei’ te bouwen. Terwijl vanuit de kantorenmarkt geluiden opgaan dat er ondertussen wel genoeg aan transformatie is gedaan. Leegstandscijfers dalen wel, maar zijn overall nog veel te hoog om van een gezonde markt te kunnen spreken. De Rabobank heeft geanalyseerd dat er nog minimaal 2 miljoen m2 aan kantoorpanden omgebouwd kan worden naar zo’n 35.000 woningen.’

Transformatieatlas geeft markt en overheid nieuwe inzichten
Deze cijfers zijn terug te lezen in De Transformatieatlas van Rabobank. De atlas geeft nieuwe inzichten in lokale transformatiekansen tot op gemeentelijk en buurtniveau. Christian Lennartz, senior woningmarkteconoom bij Rabobank: ‘We hebben de toekomstige vraag naar woningen als vertrekpunt genomen. Op veel locaties waar nu nog kantoren al lange tijd leeg staan is nog een enorme vraag naar woningen. We stellen een tool beschikbaar aan ontwikkelaars en gemeentelijke bestuurders om betere investerings- en planningsbeslissingen op lokale woningmarkten te kunnen nemen.’

Transformatie: een ‘triple win’
Transformatie van leegstaand commercieel en maatschappelijk vastgoed naar woningen levert winst op:

    1. Transformatie levert een substantiële bijdrage aan de reductie van het woningtekort op lokaal niveau.
    1. Op deze locaties wordt de langdurige en structurele leegstandproblematiek in de kantorenmarkt (gedeeltelijk) opgelost.
    1. Transformatie draagt bij aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving, omdat deze gepaard gaat met een betere energieperformance op gebouwniveau. Een voorbeeld hiervan is een kantoorgebouw met label D te transformeren tot een appartementengebouw met label A+. Bij kantoren met een lager label dan C zal eerder een afweging worden gemaakt of transformatie een optie is. In 2023 zijn alle kantooreigenaren verplicht om hun bezit te hebben verduurzaamd naar minimaal label C, anders mogen de kantoren niet meer worden verhuurd.

Top-25 transformatiesteden: ook kansen buiten de Randstad
De Transformatieatlas toont de top-25 transformatiesteden in Nederland. Almere en vooral Rijswijk zijn de meest kansrijke transformatiesteden. Daarna volgen Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Ook kleinere steden dichtbij de grote steden zijn zeer kansrijk, waaronder Nieuwegein (Utrecht), Capelle aan den IJssel (Rotterdam), Haarlemmermeer en Diemen (Amsterdam) en Helmond (Eindhoven). Het ligt voor de hand dat deze steden in toenemende mate jonge volwassenen (vooral jonge families) kunnen aantrekken als gevolg van de grote woningmarktdruk en hoge prijsstijgingen in de grote steden. Bovendien valt op dat ook buiten de randstad er groot potentieel is. Zo zien we dat gemeenten als Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Arnhem, maar ook Kerkrade en Heerlen relatief hoog scoren.

De Transformatieatlas van de Rabobank vindt u op: www.rabobank.com/economie