Onderzoek: Alle basisscholen in Utrecht aardgasvrij

| Door IVVD

Utrecht heeft grote ambities een klimaatneutrale stad te worden. Een mooie stap hierin is het aardgasvrij maken van alle Utrechtse basisscholen. Hoe dit kan, staat in het onderzoeksrapport ‘Alle basisscholen in Utrecht aardgasvrij’.

SPO Utrecht was de initiatiefnemer van dit onderzoek, de gemeente Utrecht breidde het uit tot alle basisscholen in de stad.

Aardgasvrije basisscholen
Samen met de andere schoolbesturen en de gemeente Utrecht werkt SPO Utrecht hard aan het realiseren van goede, gezonde en duurzame scholen voor alle leerlingen. De gezamenlijke ambitie is dat alle Utrechtse basisscholen in 2040 aardgasvrij zijn.

Nieuwe scholen worden in Utrecht al standaard aardgasvrij gebouwd: obs Haarzicht en SO Fier, die deze maand officieel worden geopend, zijn hiervan een goed voorbeeld.

Op dit moment is een kwart van alle 117 Utrechtse basisscholen al aardgasvrij. Maar hoe doen we dit bij bestaande scholen? Met dit verkennende onderzoek is in kaart gebracht wat hiervoor nodig is.

Belangrijkste conclusies onderzoek
Met dit onderzoek is een belangrijke stap gezet naar aardgasvrije basisscholen. Er is in kaart gebracht welke oplossingen er mogelijk zijn om duurzaam energie op te wekken en welke financiële afwegingen moeten worden gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat er aanvullende middelen nodig zijn voor het aardgasvrij maken. Er zijn ook exploitatievoordelen voor zowel de scholen als gemeente, als gevolg van lagere exploitatielasten en het wegvallen van de gasrekening.

Minstens zo belangrijk: het onderzoek gaat in op de positieve impact die een aardgasvrije school heeft op de leerlingen en de buurt. Scholen willen een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van duurzaamheid, bewustwording verhogen en gedrag veranderen.

Vervolg
De gemeente en de schoolbesturen inventariseren naar aanleiding van het rapport welke maatregelen exact nodig zijn om de bestaande scholen aardgasvrij te maken. Samen maken we een concreet plan van aanpak.

Benieuwd naar het gehele onderzoeksrapport?

En dit zijn de bijlagen:

  1.  Onderbouwing steekproef
  2. Voor- en nadelen van oplossingsrichtingen
  3. Ramingen investeringskosten
  4. Financiële dekkingsmogelijkheden
  5. Eindrapport impact aardgasvrije school op de wijk
  6. Uitwerking scenario’s CO2-reductie