Onderzoek naar energie uitwisseling aan het Museumplein Amsterdam

| Door IVVD

Museumplein_400x250Het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum, het Concertgebouw, Albert Heijn, Q-Park en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) onderzoeken hoe ze onderling energie in de vorm van warmte en koude kunnen uitwisselen. De gebouwen op het zuidelijke deel van het Museumplein vormen een logisch cluster van vraag en aanbod van duurzame energie. Eerder tekenden de partijen een intentieovereenkomst om het Museumplein te verduurzamen met lokale warmte en koude. De Gemeente Amsterdam subsidieert het onderzoek dat de financiële, technische en juridische uitdagingen duidelijk moet maken.

De kunsttempels op het Amsterdamse Museumplein hebben naast hun culturele schatten een schat aan duurzame energie in de vorm van warmte of koude in huis. Ook andere gebouwen op het plein hebben energie over die de buren goed kunnen gebruiken. De partijen willen door vraag en aanbod van energie aan elkaar te koppelen zorgen dat het Museumplein een prachtig voorbeeld van efficiënt energiegebruik en dus minder CO2-uitstoot wordt. Het is een bijzonder initiatief vanwege de vele bronnen en afnemers, de locatie in hartje Amsterdam en de monumentale panden waarvoor duurzaam energiegebruik een uitdaging is.

Alliander DGO, een dochteronderneming van Alliander, is bij het initiatief betrokken vanwege haar expertise in de ontwikkeling en aanleg van duurzame infrastructuren. Het bedrijf adviseert de gebouwen hoe ze een gezamenlijk energieplan kunnen realiseren met behoud van een betrouwbaar en betaalbare energievoorziening.

In het onderzoek worden de technische mogelijkheden onderzocht om de diverse warmte- en koude-systemen op elkaar aan te sluiten. Wat is de warmte- en koude-vraag van de betrokken gebouwen en wat zijn de mogelijkheden om de installaties aan te passen? Welke uitbreidings- of renovatieplannen hebben de gebouwen? Welke mogelijkheden biedt het terrein van Q-Park voor de aanleg van een leiding om de duurzame energie uit te wisselen? De koppeling van meerdere bedrijven met ieder hun eigen energiebehoefte is innovatief en een grote opgave.

Het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum hebben vanwege de vele toeristen en klimaatbeheersing warmte over. De parkeergarage van Q-park pompt koud grondwater weg, waardoor hier een koude-overschot is. Het Concertgebouw wil zijn energiegebruik verduurzamen en zoekt alternatieven voor de gasgestookte installaties en koelmachines. Ook de eigenaar van de Albert Heijn-winkel op het plein staat open voor nieuwe en duurzame energieconcepten; zoals de warmte geproduceerd door de koel-/vriesinstallaties duurzaam inzetten en waar mogelijk de koude van Q-Park gebruiken voor koeling in de winkel.