Op zoek naar de toekomst van corporaties

| Door Klementine Vis

Woningcorporaties zijn in transitie. Tijdens de woningcorporatiedag neemt IVVD u mee in die onweerstaanbare transitie. Op zoek naar de toekomst van corporaties. Onze redactie ging alvast in gesprek met keynote spreker Léon Bobbe.

Léon Bobbe, socioloog en voormalig bestuurder van Lieven de Key, is keynote spreker op de woningcorporatiedag.

Door een snel veranderende wereld, verandert ook de rol van woningcorporaties. Thema’s als leefbare wijken, welzijn en domeinoverstijgende samenwerking komen hoger op de agenda. Corporaties veranderen daardoor steeds meer in netwerkorganisaties. Dat vraagt een andere inrichting van processen en een andere manier van denken. Léon Bobbe, socioloog en voormalig bestuurder van Lieven de Key, neemt de bezoekers van de woningcorporatiedag in het ochtendprogramma mee in die spannende, maar zeer urgentie transitie.

‘De liefde voor economische voorspoed en welvaart is bekoeld’, stelt Bobbe. ‘Het kent te veel slachtoffers. Zaken als welzijn, gezondheid, zingeving, veiligheid en eenzaamheid vragen steeds meer aandacht van corporaties. Van ‘goed en betaalbaar wonen’ verschuift de focus naar ‘goed leven’ of zelfs ‘goed samenleven.’ De strategische koers van corporaties zal volgens Bobbe de komende jaren verlegt moeten worden. Maar niet alle corporaties zijn hetzelfde en dus zal ook die transitie per corporatie verschillen.

‘Met de nieuwe ‘zachtere’ doelen, nemen de verschillen tussen de corporaties alleen maar verder toe. De maatschappelijke context waarin corporaties werken, verschilt namelijk fors. In grote steden spelen heel andere sociale vraagstukken dan op het platteland. Kansarmoede en criminaliteit vragen in sommige gebieden meer aandacht dan in andere gebieden en de woningnood verschilt per regio. Voor corporaties is het belangrijk om hun drijfveren helder te hebben. Alleen dan kunnen ze scherp kiezen.’

Om die drijfveren in beeld te brengen ontwikkelde Bobbe een assenstelsel met de vier missiekwadranten Huis, Mens, Buurt en Gemeenschap. Aan de hand van dit stelsel kunnen corporaties scherper formuleren wat de belangrijkste drijfveren van de corporatie zijn. Bobbe ‘Dit is geen exacte, uitsluitende wiskunde; in de praktijk kent elk missiekwadrant een relatie met de andere kwadranten. Maar met behulp van dit instrument kunnen we wel het gesprek met elkaar aangaan. En dat gesprek is heel belangrijk.’

Bobbe kijkt dan ook uit naar de woningcorporatiedag op 3 april. ‘Elkaar ontmoeten en samen filosoferen en discussiëren over de bestaansredenen van corporaties, dat is niet alleen zinvol maar ook noodzakelijk. Zoals Jan Rotmans stelt: We leven in een verandering van tijdperk. De machtsverhoudingen zoals we die nu kennen zullen radicaal worden omgegooid. Maatschappelijke sectoren naderen hun houdbaarheidsdatum omdat de mens niet langer centraal staat. Ook woningcorporaties zullen hierin hun nieuwe weg moeten vinden.’

Woningcorporatie Dag
3 april 2024
Landgoed De Horst Driebergen


 


Bekijk het volledige programma van de woningcorporatiedag 2024 op onze agenda.