Operatiecomplex Flevoziekenhuis ingrijpend gemoderniseerd

| Door IVVD

ok-vernieuwbouw-400x250Het Flevoziekenhuis gaat het operatiecomplex ingrijpend moderniseren. Dit is nodig om in te spelen op de zorgvraag van patiënten en de nieuwste eisen op het gebied van patiëntveiligheid, hygiëne en (medische) techniek. In een complex bouwtraject worden vier nieuwe operatiekamers met eigen opdekruimtes gerealiseerd, en worden bestaande ruimtes verbouwd en verbeterd. Halverwege 2019 beschikt het Flevoziekenhuis dan over negen klasse 1 operatiekamers. Daarvan zijn er twee ook inzetbaar als high-turnover OK. Tijdens de bouw blijft de volledige operatiecapaciteit van het ziekenhuis beschikbaar en gewaarborgd.

Anita Arts, voorzitter raad van bestuur Flevoziekenhuis: “Wij hebben na de nieuwbouw van het ziekenhuis de afgelopen jaren bescheiden geïnvesteerd in het gebouw. Het beschikbare geld was nodig voor investeringen in de ICT-infrastructuur, het elektronisch patiëntendossier en apparatuur. Nu is het operatiecomplex aan de beurt waardoor we voor onze patiënten, nu en in de toekomst, over voldoende, comfortabele en veilige operatieruimte beschikken.”

Nieuw en beter
De nieuwe, ruime operatiekamers worden gebouwd in een patiotuin van het ziekenhuis en direct aangesloten op het huidige OK-complex. In de twee high-turnover operatiekamers kunnen laagcomplexe operaties onder lokale verdoving worden uitgevoerd. Patiënten worden zo sneller en comfortabeler behandeld. Het gaat bijvoorbeeld om staaroperaties en pijnbehandelingen.
Door de verbouwing van de bestaande ruimtes wordt onder meer de logistiek geoptimaliseerd. Voor medewerkers en goederen worden de ruimtes en werkprocessen logischer ingedeeld; dit bevordert veilige en efficiënte patiëntenzorg in en om de operatiekamers. Er komt een nieuwe opslag voor (steriele) producten en implantaten en de kleed- en verblijfsruimtes voor medewerkers worden vernieuwd.

Bouwproces
Het bouwtraject gebeurt in zorgvuldig uitgedachte fasen, zodat tijdens de verbouwing de operaties gewoon kunnen doorgaan. De steriele werkomgeving en luchtbehandeling zijn steeds gegarandeerd. De eerste funderingspalen zijn inmiddels in de grond gedraaid. Het gehele traject neemt ongeveer anderhalf jaar in beslag.
Annette Fijn van Draat, lid raad van bestuur: “Het bouwproces is samen met onze bouwpartners gedegen voorbereid. Uiteraard gaan wij deze forse, noodzakelijke investering inhoudelijk en financieel goed monitoren. Met enthousiasme hebben we het startsein voor de bouw gegeven.”

Ervaren bouwcombinatie
Het Flevoziekenhuis heeft gekozen voor een ervaren bouwcombinatie onder leiding van bouwbedrijf Van Wijnen met de firma’s Van Dorp (totaalinstallateur), Van Galen (klimaattechniek) en Breedveld & Schröder (elektrotechnisch aannemer). Architect is de firma Wiegerinck, de firma Deerns is adviseur installatietechniek en het plan- en bouwproces wordt ondersteund door OK Consultancy Nederland. Het gehele traject van nieuwbouw en verbouw vergt een investering van ongeveer 14 miljoen euro.

Achtergrond
Op dit moment beschikt het Flevoziekenhuis over acht operatiekamers. Het ziekenhuis is in 1991 opgeleverd met een OK-complex met daarin vijf operatiekamers. In de nieuwbouw van het Flevoziekenhuis in 2008 is het operatiecomplex al uitgebreid en zijn vijf nieuwe OK’s gerealiseerd. Van de vijf oude OK’s uit 1991 zijn er in 2008 twee gesloten omdat ze niet meer voldeden aan de eisen. Deze ruimtes worden momenteel gebruikt als steriele opslag. Er zijn op dit moment nog drie OK’s uit 1991 operationeel. Deze zijn echter niet voor alle operaties bruikbaar en toe aan renovatie.