Opsterland wil gemeentelijk gebouwen verkopen en verduurzaamd terughuren

| Door IVVD

“In zijn missie om in 2035 volledig energieneutraal te zijn, onderzoekt Opsterland of het aantrekkelijk is om het gemeentelijke vastgoed te verkopen en de panden verduurzaamd terug te huren.” Dat schrijft de Leeuwarder Courant op 18 november. “Het onderzoek, waarvan de uitkomst bepaalt of het al dan niet wenselijk is om zelf in de gebouwen te investeren, is een van de scenario’s in het zogeheten uitvoeringsplan energietransitie dat binnenkort aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.”

Het doel van gemeente Opsterland is dat in 2035 alle energie die in de gemeente door bewoners, bedrijven en ambtenaren wordt gebruikt duurzaam opgewekt wordt binnen de gemeentegrenzen. Maar dan moet de gemeente de eigen zaken goed op orde hebben, zo vindt zij. Dat houdt in dat de gemeentelijke gebouwen per saldo energieneutraal moeten zijn. Bij scholen, dorpshuizen of mfa’s en gymzalen moet nieuwbouw volledig energieneutraal zijn en bij renovatie bijna.