Oude bieb verkocht voor ontwikkeling museum en woningen

| Door IVVD

In september kwam het plan van Vastgoed VBN als beste uit de bus voor de Brink 69/70. Het pand is nu verkocht aan Vastgoed VBN en er is afgesproken dat zij voor 1 mei 2019 een begin maken met de bestemmingsplanprocedure. Het openbare toilet voor invaliden blijft altijd toegankelijk. Ook spant de nieuwe eigenaar zich in om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken.

Het voormalig pand van de bibliotheek op Brink 69/70

Vastgoed VBN wil een museum (met museumwinkel), horeca en winkels en ateliers op de begane grond aan de Kleine Overstraat. Verder komen er woningen zowel op de begane grond als op de verdiepingen. De kleine Overstraat wordt levendiger door openingen in de gevels en met een toegang tot de binnentuin.

Mening inwoners
De inwoners van de stad konden via een peiling op internet een voorkeur voor 1 van de 4 plannen aangeven. Ook tijdens de informatieavond konden bezoekers via een formulier aangeven welk plan hun voorkeur heeft. Het plan van Vastgoed VBN kreeg met 1360 stemmen de meeste steun.

Beoordeling kwaliteit
De plannen zijn beoordeeld op vooraf gestelde criteria. Hoe wordt omgegaan met de overgang van een woongebied naar een winkelgebied? Wordt rekening gehouden met de cultuurhistorie van het gebouw dat ooit een Gasthuis was? Wat doet het plan met de zijstraat, de Kleine Overstraat? En is het plan duurzaam en energiezuinig? Bij deze beoordeling kwam het plan van Vastgoed VBN ook als beste uit de beoordeling.

Verder proces
Vastgoed VBN werkt het plan verder uit en zal voor 1 mei 2019 de 1e stappen zetten in de bestemmingsplanprocedure. Na vaststelling van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning kan met de verbouw worden begonnen.