ParkEntree: woonbuurt voor actieve senioren

| Door Odette Koldewey

ParkEntree in Schiedam is de eerste woonbuurt in Nederland voor actieve senioren. Het is gebaseerd op de principes van het leefconcept Senior Smart Living met als kernwaarden verbinden, genieten en ontplooien. Samenredzaamheid staan in dit project centraal.

Park Entree is ontwikkeld door conceptontwikkelaar Beyond Now samen met Blauwhoed, Inbo, gemeente Schiedam, D&S Vastgoed, Bots Bouw, Vitaal&Zo en de vele kopers. Het project biedt levensloopbestendige woningen in het middeldure huur-en koopsegmenten speelt sterk in op de wensen en eisen van actieve senioren. Het woonpark biedt een woonomgeving met op maat gemaakte, duurzame woningen en diverse voorzieningen. Zo zijn er twee gemeenschappelijke tuinen en is er een lounge waar de bewoners een hapje kunnen eten of een drankje kunnen doen.

Modern woonconcept voor ouderen
‘ParkEntree is een prachtig voorbeeld van een modern woonconcept voor ouderen,’ stelt Alex Sievers van Beyond Now. ‘Niet alleen bieden we een sterk gevarieerd woonprogramma, waarbij goed is geluisterd naar de wensen van kopers en huurders, maar we proberen de bewoners ook te verbinden. De bewoners wonen echt met gelijkgestemden, met hun eigen ontwikkeling en met hun omgeving. We hebben zelfs een hospitality manager op het terrein.’ ParkEntree is volgens Sievers co-creatie in optima forma. De deelnemers hebben over alle aspecten van wonen mee kunnen denken. Tijdens informatieavonden en co-creatiesessies is er met doelgroep vorm en inhoud gegeven aan de buurt, de woning, het ontmoeten, de voorzieningen en het beheer. Dat leverde een woonomgeving op die uiterst populair is bij de doelgroep en naadloos aansluit bij hun behoefte. ParkEntree is dan ook sterk gestoeld op de community-gedachte. Het is een woonomgeving specifiek ontwikkeld voor actieve senioren. Sievers: ‘Het is erop gericht mensen te faciliteren in hun leefgeluk, in hun eigen regie in de samenleving en in het omzien naar elkaar. Dat kan natuurlijk heel goed vanuit een aantrekkelijk huis als in ParkEntree.’

Werken aan inclusieve samenleving
Alle 89 woningen zijn inmiddels opgeleverd. Voor de ontwikkelaar was het niet lastig de woningen aan de man te brengen. Sievers: ‘Er is enorm veel animo voor dit soort woningen en dit soort projecten. Leefconcepten zoals Senior Smart Living hebben volgens mij de toekomst. We moeten echt in samenwerking met andere partijen werken aan de inclusieve samenleving en daar is ParkEntree een mooi voorbeeld van.’Ook de gemeente Schiedam heeft volgens Sievers op een positieve manier bijgedragen aan dit project. ‘Maar liefst drie wethouders waren bij dit project betrokken. De gemeente heeft ParkEntree echt ondersteund vanuit wonen, zorg en de financiële kant. Dat heeft dit project mede tot een succes gemaakt.’ Ook op andere locaties werkt Beyond Now aan plannen voor het ontwikkelen voor soortgelijke projecten. ParkEntree kan daarvoor mooi als voorbeeld dienen.