Professionalisering zorgvastgoed sector zet door

| Door Odette Koldewey

Vanaf medio 2022 moeten Nederlandse zorginstellingen hun vastgoed verplicht gaan taxeren tegen marktwaarde. De maatregel komt voort uit een richtlijn van de European Banking Authority. De Nederlandsche Bank heeft aangegeven de richtlijn integraal over te nemen.

Met de nieuwe verplichting komen zorginstellingen voor een grote opgave te staan. In de zorgsector wordt momenteel nog nauwelijks getaxeerd op marktwaarde. De invoering zal dan ook een grote impact hebben op de wijze waarop zorginstellingen met vastgoed- en datamanagement omgaan.

Zorginstellingen kunnen hierbij lering trekken uit de lessen die corporaties hebben geleerd, toen zij in 2016 met deze omschakeling werden geconfronteerd. Daaruit bleek dat het tijdig starten met het inventariseren en op orde brengen van de data van groot belang is.

Lessen uit kredietcrisis
De nieuwe richtlijn voor de taxatie van het zorgvastgoed komt voort uit de lessen die getrokken zijn uit de kredietcrisis ten aanzien van non-performing loans. Door het invoeren van marktwaarde voor zorginstellingen dient strenger te worden gekeken naar de waarde van het onderliggend vastgoed.
Naar verwachting zal medio 2022 al het vastgoed op basis van marktwaarde gewaardeerd moeten worden, maar voor het aanvragen van nieuwe leningen zullen de nieuwe regels al vanaf medio 2021 gelden, waarbij de marktwaarde leidend zal zijn voor het bepalen van de onderpandwaarde.

‘Logische stap’
Op dit moment gebruiken zorginstellingen in de meeste gevallen de WOZ-waarde als onderbouwing van de onderpandwaarde. Danny La Rose, taxateur zorgvastgoed bij Capital Value: ‘Dit is een logische stap in de professionalisering die de zorgvastgoedsector nu doormaakt.’
Volgens La Rose heeft de wijziging voor corporaties in 2016 het taxatieproces bij corporaties enorm geprofessionaliseerd. ‘Corporaties zijn de marktwaarde actief gaan inzetten bij strategische vraagstukken binnen hun portefeuille. Wij verwachten dat dit ook een positieve ontwikkeling zal zijn binnen de zorgsector.’

Kwalitatieve portefeuille
De taxateur van Capital Value verwacht dat zorginstellingen anders met het vastgoed om zullen moeten gaan. ‘Maar het uiteindelijke doel is een kwalitatieve portefeuille die de gebruiker optimaal kan ondersteunen bij het leveren van de zorg.’

Taxaties tegen marktwaarde bieden volgens Capital Value kansen om de financieringsruimte te vergroten om te investeren in de kwaliteit van het vastgoed. Noodzakelijk omdat een overgroot deel van het zorgvastgoed is verouderd en voldoet vaak niet aan de wensen van de gebruikers.

Door te investeren kan het vastgoed de gewenste zorgexploitatie op duurzame wijze ondersteunen. Dit biedt zorginstellingen de kans en mogelijkheid om zich te focussen op de kerntaak: het leveren van zorg.