Rijksoverheid zoekt innovaties voor energieneutrale sportaccommodaties

| Door IVVD

sport voetbal-400x250Het ministerie van VWS daagt start-ups en MKB-ers uit om mee te denken over innovaties voor het verduurzamen van sportterreinen en -accommodaties. Met de innovation challenge ‘Energieneutrale Sportaccommodaties’ zoekt VWS vooruitstrevende en innovatieve ideeën die bijvoorbeeld gaan bijdragen aan energiebesparing en -opwekking. De beste ideeën worden in staat gesteld om de volgende fase van de innovatiecyclus uit te voeren. Deze challenge is mede tot stand gekomen met behulp van de TKI Urban Energy.

De sportsector kent sinds 2016 een subsidieregeling die het treffen van energiebesparende maatregelen en de opwekking van duurzame energie bij sportverenigingen stimuleert, door het gebruik van conventionele maatregelen. Hiermee is het enthousiasme in de sportsector onder verenigingen gegroeid om actie op dit vlak te ondernemen.

Daarom zoekt VWS naar start-ups met vooruitstrevende en innovatieve energiebesparings- en opwekkingsmethoden ten behoeve van energieneutrale sportaccommodaties. Haalbare ideeën worden ondersteund met maximaal €100.000,- voor de volgende fase van de innovatiecyclus.

Meer informatie over deze challenge.