Rotterdam investeert in langer thuis wonen

| Door Odette Koldewey

Rotterdam investeert in een nieuwe tussenvoorziening zodat ouderen in de stad langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook introduceert de stad een ouderenpakket dat aansluit bij de verschillende behoeften van de Rotterdamse ouderen.

Over tien jaar telt Nederland ruim twee miljoen mensen van 75 jaar en ouder. Ook Rotterdam wordt steeds ouder en dat vraagt volgens het stadsbestuur om een duurzame investering in de ouderenzorg.
‘Het Rotterdamse ouderenpakket is ons antwoord op hoe de gemeente inspeelt op de uiteenlopende behoeften die ouderen hebben’, stelde wethouder Sven de Langen onlangs. De wethouder met Volksgezondheid, Zorg en Ouderen in zijn portefeuille denkt dat het ouderenpakket goed aansluit bij de wensen van Rotterdamse ouderen.

Ondersteuning en vitaliteit
‘Het is een breed en uitgebreid pakket gericht op zorg en ondersteuning, vitaliteit en ertoe doen. Zo wordt ingezet op samen eten, activiteiten en de gezelligheid in de flats die we nu nog te vaak zien verdwijnen’, aldus de wethouder.
Met het vitaliseren van de woongemeenschappen en het realiseren van Thuisplusflats wil Rotterdam vooral de ziel terugbrengen in wooncomplexen voor ouderen waar zij prettig en langer zelfstandig kunnen wonen.

Nieuwe visie
De tussenvoorzieningen zijn bedoeld voor mensen die eigenlijk niet meer zonder begeleiding thuis kunnen wonen, maar nog te vitaal zijn om naar een verpleeghuis te gaan. Sinds de afschaffing van de verzorgingshuizen komen tussenvoorzieningen volgens De Langen maar moeilijk van de grond. Vandaar de nieuwe Rotterdamse visie op tussenvoorzieningen.
De Langen: ‘Er is grote behoefte aan woonvormen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, in een vertrouwde omgeving met goede zorg en voorzieningen dichtbij. Toegankelijk, veilig en beschermd en met ruimte voor ontmoeting. Daarom investeren we in Rotterdam in de ontwikkeling van een palet van goede tussenvoorzieningen en vernieuwende woonzorgconcepten.’
Door nu te investeren in deze tussenvoorzieningen biedt Rotterdam een antwoord op het enorme gat dat zichtbaar is tussen thuis wonen, al dan niet met hulp aan huis, en het verpleeghuis.

Ouderenhubs
Inmiddels heeft Rotterdam, na de ondertekening van het ‘Langer Thuis Akkoord’ krap een jaar geleden, met marktpartijen, corporaties, zorg- en welzijnspartijen en ouderenbonden, de eerste ouderenhubs geïnitieerd in de stad.
Dit vernieuwende woonzorgconcept wordt de komende periode door zorgpartijen, corporaties en welzijnspartijen verder vormgegeven. Ook is er een comfortwoning geopend waar ouderen op een laagdrempelige wijze kennis kunnen maken met vormen van eHealth.

Thuisplusflats
Voor de komende maanden staat de ontwikkeling van de eerste zes Thuisplusflats in de steigers. De Thuisplusflats zijn gekoppeld aan seniorencomplexen in het sociale segment en zijn vooral gericht op Rotterdamse ouderen die een kleine portemonnee en een lichte zorgvraag hebben.

14 miljoen
In totaal investeert de gemeente in vier jaar tijd zo’n 14 miljoen euro in het uitvoeringsprogramma Ouder & Wijzer om Rotterdam tot een aantrekkelijke woonstad te maken voor ouderen, waar zij gezond en vitaal oud kunnen worden met waar nodig de passende zorg en ondersteuning.