Ruimte-OK biedt gratis energiebenchmark voor schoolbesturen

| Door IVVD

Voor het programma Scholen Besparen Energie heeft Ruimte-OK een energiebenchmarktool ontwikkeld waarmee schoolbesturen snel inzichtelijk krijgen hoe het energieverbruik van hun schoolgebouwen scoort ten opzichte van andere scholen. Met dit inzicht kunnen schoolbesturen snel prioriteiten stellen voor energiebesparing.

Met de huidige energielabelmethodiek is het voor schoolbesturen soms lastig om inzicht te krijgen in de energieprestaties van hun gebouwen, stelt Jeroen Paas, expert verduurzaming bij kenniscentrum Ruimte-OK. Voordat je de energielabelmethodiek of andere methoden wil gaan inzetten wil je eigenlijk een voorscan doen van je gebouwen op basis van de daadwerkelijke energie- en CO2-prestatie. ‘Daarvoor heb je de cijfers per vierkante meter nodig. Want pas als duidelijk is wat de hoeveelheid kilowattuur per vierkante meter is, kun je energie- en CO2-prestaties van gebouwen gaan vergelijken. Op basis van die cijfers én op basis van de verwachte levensduur van de gebouwen, kunnen schoolbesturen daarna vervolgbeslissingen nemen.’

Tabel met energie-intensiteit
Om de benchmark uit te voeren hoeven scholen slechts enkele gegevens door te geven aan Ruimte-OK: het bouwjaar, het bruto vloeroppervlak en het elektriciteit- en aardgasverbruik uit één heel jaar. Het schoolbestuur ontvangt van Ruimte-OK dan kosteloos binnen vijf werkdagen een tabel met overzichtelijk de energie-intensiteit van de locatie en een kleurcodering die aangeeft of het energieverbruik laag, matig of hoog is.

In de tabel wordt ook aangegeven of de locatie moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing en of het energieverbruik past bij de leeftijd van het gebouw. Daarnaast komt uit de benchmark naar voren welke categorie energiebesparende maatregelen vermoedelijk economisch rendabel zijn om te nemen in relatie tot de verwachte resterende levensduur van het gebouw. Met deze informatie kunnen vastgoedbeheerders snel prioriteiten voor energiebesparing stellen en indien nodig het juiste type vervolgonderzoek bepalen en samen met eigen (lokale) partners grip krijgen op de opgave.

Advies op maat
Ruimte-OK biedt ook de mogelijkheid om met een Energiebespaarder van het programma Scholen Besparen Energie een ronde te maken door de schoolgebouwen. Doel van deze schoolbezoeken is het schoolbestuur actief en onafhankelijk te ondersteunen bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen. De Energiebespaarders laten zien welke stappen zelf genomen kunnen worden om een competent en duurzaam opdrachtgever te worden.

Schoolbesturen die willen deelnemen aan deze energiebenchmark kunnen hun energieverbruik mailen naar info@scholenbesparenenergie.nl. De energiegegevens van deelnemende schoolbesturen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Aan deelname zijn voor schoolbesturen geen kosten of andere verplichtingen verbonden.