Ruimte Zat Onderzoek Corporatievastgoed

| Door IVVD

Er is Ruimte Zat in de bestaande Stad. Ruimte die je kunt gebruiken voor veel meer woningen. KAW Architecten deden uitgebreid onderzoek naar de capaciteit van bestaande wijken. Alleen al woningbouwcorporaties kunnen met de juiste strategie de komende 10 jaar 60.000 woningen jaarlijks toevoegen binnen het eigen bezit. Het positieve bijeffect: stadswijken die aandacht nodig hebben kunnen zo een grote impuls krijgen.

Wijkvernieuwing 3.0
KAW deed onderzoek in de naoorlogse wijken gebouwd tussen 1950 en 1980. Er zijn binnen deze wijken 1.800 buurten gedefinieerd met 1.800.000 naoorlogse woningen waarvan 720.000 sociale huurwoningen. Deze buurten hebben een enorme capaciteit. Deze zijn onderzocht met vier veelbelovende thema’s:

  • Het splitsen, uitbouwen, optoppen van bestaande woningen
  • Kleinschalige ingrepen en gebruik van restruimtes door chirurgisch ingrijpen
  • Uitgebreid slopen en nieuw bouwen door middel van herstructurering
  • Aanpassingen in wijkranden en terugtrekkend verkeer

Volgens KAW een grote kans om binnen korte tijd voor extra woonruimte te zorgen en tegelijkertijd aan wijkvernieuwing te werken.

Lees meer over het onderzoek “Ruimte zat in de stad”