’s Heeren Loo zet flinke stappen met verduurzamen van panden

| Door Odette Koldewey

’s Heeren Loo zet de komende jaren een aantal grote stappen met het verduurzamen van haar gebouwen waardoor de CO2-uitstoot in tien jaar tijd wordt gehalveerd. Hiermee voldoet ’s Heeren Loo aan de klimaatdoelstellingen van de overheid.
’s Heeren Loo gaat de gebouwen die vanaf nu gebouwd worden ‘BENG’ maken. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal. Dit betekent dat maatregelen als LED-verlichting, dak-, muur- en vloerisolatie en warmtepompen worden aangelegd. Daarnaast worden in veel gevallen zonnepanelen op daken geplaatst om de stroom duurzaam op te wekken.

Nieuwbouw en renovatie
Ook bij alle gebouwen die de komende tien jaar gerenoveerd worden, past ’s Heeren Loo duurzaamheidsmaatregelen toe. Voor de periode van 2021 tot en met 2025 betekent dit dat de organisatie ruim 100 nieuwe gebouwen volgens ‘BENG’ bouwt en 35 gebouwen renoveert met duurzaamheidsmaatregelen.

Nulmeting
De stappen zijn opgenomen in het meerjarenprogramma ‘Deal Duurzaam Ondernemen’. ’s Heeren Loo werkt de komende tien jaar aan het verduurzamen van al haar gebouwen, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Roeland Brouns, directeur Vastgoed bij ’s Heeren Loo: “Met een nulmeting van onze CO2-uitstoot in 2018 hebben we uitgerekend welke maatregelen nodig zijn om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten. We brengen elk jaar onze CO2-uitstoot in kaart. Op die manier kunnen we in de gaten houden of we nog op koers zitten of dat we aanpassingen moeten maken.”