Samen Zelfstandig: initiatief waarmee senioren langer zelfstandig kunnen wonen

| Door IVVD

Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Zilveren Kruis slaan de handen ineen om meer woningen te realiseren voor alleenstaande senioren, zodat zij langer gelukkig en gezond zelfstandig thuis kunnen wonen. Beide onderdelen van Achmea werken hiervoor samen met architectenbureau Juli Ontwerp. Ook Vereniging Achmea, de vertegenwoordiger van alle klanten van de Achmea-merken, steunt het initiatief.

Samen Zelfstandig
Doel van de gezamenlijke aanpak is om gemeenten te overtuigen meer ruimte te creëren voor gemeenschappelijke woonvormen waarmee senioren langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Zowel woningcorporaties als institutionele beleggers kunnen in deze woningen investeren. Syntrus Achmea, initiatiefnemer van het project Samen Zelfstandig, belegt namens pensioenfondsen en verzekeraars al ruim tien jaar in zorgvastgoed.

Ouderen wonen steeds langer thuis
“Nederland vergrijst en ouderen wonen steeds langer thuis”, zegt Nicole Maarsen, directeur Vastgoed van Syntrus Achmea. “Dat gaat goed tot het moment dat er meer zorg nodig is. Dan blijkt het huis minder geschikt en zorg thuis niet altijd goed mogelijk. Voor een minderheid is een verpleeghuis een optie, maar de meeste ouderen zijn daar dan nog niet aan toe. Voor deze groep willen we een oplossing vinden.”

Groeiende vraag naar zorg
Een nieuwe woonvorm voor ouderen moet daarnaast een antwoord bieden op de steeds hogere druk op mantelzorgers en de groeiende vraag naar zorg. “Er is een tijd geweest waarin ouderen samen zelfstandig woonden, bijvoorbeeld in een hofje”, zegt Jeroen Kemperman, senior manager Strategie & Business Development bij Zilveren Kruis. “Het aantal alleenstaande senioren in Nederland is aan het verdubbelen naar twee miljoen. Het zou mooi zijn als we 21ste-eeuwse hofjes kunnen realiseren, die aansluiten bij de huidige wensen van onze ouderen.”

Winnaar ideeënprijsvraag
In een ideeënprijsvraag van Achmea kwam architectenbureau Juli Ontwerp recent als beste uit de bus met het ontwerp van een gemeenschappelijke woonvorm. De komende periode werkt het bureau de schetsen verder uit. Nicole Maarsen: “Met dit concept gaan we vervolgens het gesprek aan met gemeenten, projectontwikkelaars en investeerders om de voorstellen in praktijk te brengen en concrete locaties te vinden. Plannen bedenken is leuk, maar het gaat er natuurlijk om dat die woningen er ook daadwerkelijk komen.”