Samenwerking corporaties voor méér duurzame houtbouw

| Door Odette Koldewey

Acht Brabantse woningcorporaties gaan voor méér houtbouw. De corporaties verenigd in samenwerkingsverband Lente hebben hiervoor het reisprogramma Houtbouw ontwikkeld. Dit programma is tijdens de ‘Week van de Duurzaamheid’ officieel van start gegaan.

De acht samenwerkende woningcorporaties onder de vlag Lente zijn Zayaz, Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos en WonenBreburg. Met het programma Houtbouw willen ze het gebruik van hout in de bouw meer mainstream maken.

Collectief leren
Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen en spreekbuis voor de Brabantse woningcorporaties: ‘In onze sector wordt nu al ervaring opgedaan, maar in de praktijk gebeurt er nog te weinig. Hout zou veel meer toegepast kunnen worden. Door collectief te leren van individuele projecten maken we meer en beter gebruik van ons netwerk.’

Bij de bouw van woningen moeten de corporaties volgens Windmüller meer kijken naar de milieu-impact. ‘We moeten kijken wat er nodig is voor de overgang van bouwen met steen en beton naar bouwen met hout. En we moeten onderzoeken hoe bouwen met hout écht een haalbare business case kan worden. Bijvoorbeeld met slim uitvragen, en met eenzelfde manier van inkopen en financieren.’

Ondersteuning vanuit Rijk
In 2020 zijn meer van dit soort samenwerkingen gestart, ondersteund door het Rijk en bedoeld om ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid te stimuleren. De woningcorporaties kunnen hierbij rekenen op de kennis, expertise en het netwerk van RVO Nederland. Windmüller: ‘Zij willen ons ondersteunen in uren én in middelen, maar vooral met hun netwerk en expertise. Dat vergroot onze slagkracht enorm.’

Officiële start
Tijdens de ‘Week van de Duurzaamheid’ vond de eerste bijeenkomst digitaal plaats. Dit als onderdeel van een intensief reisprogramma, waarin het komende jaar wordt samengewerkt door de deelnemers en externe partners en experts. Windmüller verwacht niet dat alle bijeenkomsten volledig online zullen verlopen: ‘Deelnemers gaan elkaar ontmoeten, uiteraard coronaproof. Want de kracht van dit initiatief zit juist in het van elkaar leren en elkaar inspireren. We bouwen aan een sterk netwerk, aan betrokkenheid vanuit concreet samen gaan dóen. Wij zijn ervan overtuigd dat we houtbouw in Brabant zo écht kunnen versnellen.’

Volgens Windmüller is er steeds meer aandacht voor de toepassing van biobased materialen zoals hout in de woningbouw. Dat moet volgens hem ook wel, want dit is één van de manieren om bij te dragen aan het verlagen van CO2 uitstoot én het opslaan van CO2. Het reisprogramma van de Lente corporaties – die samen meer dan 100.000 sociale huurwoningen beheren – is hiervoor een mooie start.