SCE subsidie oplossing voor maatschappelijk vastgoed

| Door Odette Koldewey

De nieuwe SCE-subsidie maakt de hele procedure van coöperatieve energieopwekking een stuk eenvoudiger. In de nieuwe regeling wordt alles verrekend via de coöperatie.

Het dak van sporthal Herteheym ligt vol met zonnepanelen

In Roermond is onlangs het eerste coöperatieve zonnedak van de stad gerealiseerd. Op sporthal Herteheym zijn 624 zonnepanelen geplaatst, goed voor een opbrengst van 190.000 kilowattuur per jaar. Voor energiecoöperatie RoerOm een belangrijke mijlpaal. De coöperatie toont hiermee haar bestaansrecht en kijkt inmiddels vooruit naar nieuwe projecten.

In een paar maanden tijd heeft het zonnedak in Roermond al meer dan 30 megawattuur aan energie opgeleverd. Daarmee is een CO2-uitstoot van 12.000 kilo bespaard. ‘Dat staat gelijk aan het planten van 356 bomen’, stelt Floris Mokveld, voorzitter van RoerOm Energie en initiatiefnemer van het zonnedak.
Mokveld is blij dat de zonnepanelen inmiddels op sporthal Herteheym liggen. De realisatie van het zonnedak kende een lange en moeizame aanlooptijd. ‘RoerOm Energie bestaat sinds 2014 en sinds de oprichting zijn we al bezig een dak te krijgen voor een zonnepanelenproject. De gemeente werkte in eerste instantie niet mee, maar dat is veranderd met de komst van een nieuwe wethouder die ons project een warm hart toedraagt. Sindsdien hebben we snel stappen kunnen zetten.’

Floris Mokvel en wethouder Rens Evers op het dak van sporthal

SCE-subsidie
Afgelopen zomer werd een SCE-subsidie (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) verkregen, de opvolger van de Regeling Verlaagd Tarief, ofwel de Postcoderoosregeling. Daarna werden al snel 55 deelnemers gevonden die wilden investeren in het zonnedak. Soltronergy, een bedrijf uit Roermond, hielp een sluitende businesscase te maken en in december, net voor de Kerst, werden de zonnepanelen geplaatst.
De deelnemers van zonnedak Herteheym krijgen eenmaal per jaar de door hun zonnepanelen geproduceerde energie uitbetaald door RoerOm Energie. Met een tarief rond de 9 eurocent per kWh ligt de terugverdientijd tussen de negen en tien jaar. Mokveld: ‘De opbrengst in de resterende jaren van de totale looptijd van 15 jaar, kunnen deelnemers zien als financiële winst. Naast de milieuwinst die we met dit zonnedak realiseren uiteraard. Want daar is het toch vooral om te doen.’

Energieneutraal Roermond
Mokveld gelooft heilig in het lokaal opwekken van duurzame energie. Met zijn coöperatie hoopt hij op termijn bij te dragen een volledig energieneutraal Roermond. De nieuwe SCE-subsidie maakt de hele procedure van coöperatieve energieopwekking in ieder geval een stuk eenvoudiger volgens hem. ‘In de nieuwe regeling wordt alles verrekend via de coöperatie en niets via de eigen energieleverancier van de leden. De coöperatie zorgt ervoor dat het binnengekomen geld evenredig naar alle leden wordt verdeeld. Deelname is hiermee gemakkelijker en aantrekkelijker geworden.’
De voorzitter van RoerOm Energie verwacht dat meer mensen zich aan zullen sluiten bij energiecoöperaties. ‘Collectieve zonnedaken zijn interessant voor de deelnemers én voor de gemeente. Maatschappelijk vastgoed kan zo worden ingezet bij de verduurzaming van de stad, terwijl de investeringen worden gedragen door de omwonenden. Zo kun je snel daken vol krijgen.’

De zonnepanelen op het dak van sporthal Herteheym

Goed inventariseren
De grootste uitdaging ligt volgens Mokveld bij het regelen van de verzekering. ‘Verzekeraars zijn heel streng als het om zonnedaken gaat. Het is dan ook belangrijk om vooraf goed te inventariseren welke daken het meest geschikt zijn voor een zonnepanelenproject. Als er polystyreen is gebruikt als isolatiemateriaal dan is een dak moeilijk te verzekeren. Daken met steenwol of PIR als isolatiemateriaal zijn daarom beter geschikt.’
Het bestuur van RoerOm Energie kijkt inmiddels alweer vooruit naar nieuwe projecten en nieuwe daken voor zonnepanelen. Mokveld: ‘Er zijn nog genoeg geschikte daken om vol te leggen. Met zonnedak Herteheym hebben wij in ieder geval aangetoond dat het kan en dat het loont. En met de opbrengsten die we hieruit halen kunnen we de vaste kosten van de coöperatie dekken, dat geeft lucht.’

Aanpak energiearmoede
In een volgend project wil Mokveld graag ook iets met energiearmoede doen. ‘Nu investeren en profiteren vooral de mensen die het zich kunnen veroorloven. Bij een volgend zonnedak willen we ook een plek reserveren voor mensen die gratis mee mogen doen. Zo kunnen zij wel meeprofiteren van de opbrengsten, zonder dat ze hoeven te investeren.’

RoerOm Energie is een coöperatieve vereniging van inwoners in de regio Roermond, die samen betaalbare, lokale en duurzame energie willen realiseren.