School en sporthal aanbesteedt via Best Value Procurement

| Door IVVD

Gemeente Dantumadiel heeft aan Bouwgroep Dijkstra Draisma de voorlopige opdracht gegund voor het ontwerpen en bouwen van een nieuwe school, een nieuwe sporthal en de herinrichting van de Badhúswei in Damwâld. Het nieuwe gebouw wordt in juni 2020 opgeleverd.

Foto: Google Streetview
Foto: Google Streetview

Voor Bouwgroep Dijkstra Draisma ligt er een mooie uitdaging omdat het een brede opdracht is met duurzaamheid als belangrijkste basis. Dit betekent circulair bouwen, geen aansluiting op het gasnetwerk en alternatieve manieren voor de energievoorziening. Het gebied rond de campus krijgt een groene uitstraling met veel ruimte om te bewegen en mogelijkheden voor natuureducatie. “We zijn erg blij dat een bedrijf uit de regio met haar wortels in Damwald als beste uit de bus is gekomen” aldus wethouder Gerben Wiersma. “Dat betekent dat ook mensen uit de nabije omgeving straks met dit project aan de slag kunnen”.

De gemeente wijkt af van de traditionele manier van aanbesteden waarbij op basis van een Programma van Eisen de uitvoering van het project wordt aanbesteed. Dantumadiel kiest voor de aanbestedingsvorm van Best Value Procurement (BVP). Hierbij omschrijft de opdrachtgever het plan in de vorm van doelstellingen en laat de inschrijver zien waarom hij het beste bedrijf is om de doelstellingen te realiseren.

Schoolbesturen en de gemeente willen dat het onderwijs voor PCBO en ROOBOL én de sporthal onder één dak worden gebouwd in de omgeving van kindcentrum De Blokkedoaze. Deze voorzieningen willen onder de noemer ‘Campus Damwâld’ meer met elkaar samenwerken op het gebied van ontwikkelingsstimulering en op het gebied van sport en bewegen.

De aanbesteding gaat ook om de inrichting van de Badhúswei. Het doel is dat de Badhúswei een plaats wordt met maatschappelijke voorzieningen. En een verblijfsgebied waarin de automobilist zich gedraagt als ‘gast’. Het is dan niet meer een weg om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Aan de Badhúswei liggen nu al verschillende maatschappelijke voorzieningen zoals de sportvoorzieningen, een woonvoorziening van Talant en de seniorenappartementen van Nij Tjaerda. Campus Damwâld wil graag een directe verbinding met het parkje waar ook de bewoners van o.a. Nij Tjaerda recreëren. Het parkje wordt zo een ontmoetingsplek voor jong en oud. Al met al een prachtige opsteker voor het dorp Damwâld.