Schoolbesturen en gemeente ondertekenen overeenkomst onderwijshuisvesting

| Door IVVD

De Woerdense schoolbesturen en de gemeente hebben op dinsdag 29 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in Harmelen een overeenkomst getekend over onderwijshuisvesting. Hierin is vastgelegd dat alle ruim 30 schoolgebouwen van het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs de komende 40 jaar zullen worden vernieuwd. Het kan dan gaan om nieuwbouw, renovatie, uitbreiding, verhuizing naar een ander gebouw, sanering van leegstand of om een combinatie hiervan. In oktober 2018 heeft de raad ingestemd met dit voorstel.

Met deze planmatige aanpak weten scholen en gemeente van tevoren welke gebouwen wanneer vernieuwd worden en wat dat ongeveer gaat kosten. Onverwachte aanvragen voor een nieuw gebouw en langdurige zoektochten naar budget horen hiermee tot het verleden. Dat biedt de scholen meer zekerheid en geeft duidelijkheid in de begroting van de gemeente.

Om de geplande vernieuwing van de scholen mogelijk te maken, zal de gemeente haar budget voor onderwijshuisvesting jaarlijks vanaf 2023 met ongeveer 1% verhogen. Ook de schoolbesturen dragen financieel bij in de vernieuwing van hun gebouw. Dit is mogelijk doordat de besturen rond de overgang naar een nieuw gebouw, kunnen besparen op het onderhoud.

Bron: Woerden.tv