Staedion start met paspoort voor bouwmaterialen van Madaster

| Door IVVD

Staedion is gestart met het gebruiken van het materialenpaspoort van Madaster. Het doel is om materialen oneindig beschikbaar te maken. Door materialen en producten te registeren krijgen ze een identiteit. Dit maakt hergebruik van materialen eenvoudiger. Staedion wil daarom al het materiaal dat vrijkomt bij bouw, beheer en renovatie van gebouwen een paspoort geven. Een materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van materialen in gebouwen. Tijdens een proef gaat Staedion het paspoort gebruiken voor 750 woningen, zowel voor nieuwbouw als bestaande complexen.

Bijdragen aan CO2-neutrale woonvoorraad
Het in kaart brengen van materialen maakt het mogelijk om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, bouwen, beheren en renoveren van gebouwen. Ook kunnen financiers op basis van het materialenpaspoort de waarde van de materialen opnemen, als ze de totale waarde bepalen van het object. Door materialen te registreren en te documenteren kunnen deze nooit meer in de anonimiteit als afval verdwijnen. Dit maakt hergebruik van materialen eenvoudiger. Zo draagt het gebruik van het paspoort sterk bij aan een CO2-neutrale woningvoorraad.

Minder afval en behoud van grondstoffen
“Wij willen het inzicht en het hergebruik van materialen verder verbeteren bij bouw, renovatie en onderhoud. De pilot betreft in totaal 750 woningen”, vertelt Dré Boidin, directeur Onderhoud en Vastgoed Staedion. “Dit doen we om ervoor te zorgen we minder afval produceren en grondstoffen niet opraken voor onze kinderen en kleinkinderen.”

10% circulair materiaal
Het doel is om in 2025 10% circulair materiaal te gebruiken in de gebouwen. Deze pilot sluit aan bij de doelstelling van Staedion om in de bedrijfsvoering te kunnen sturen op basis van vastgoeddata én draagt bij aan de duurzaamheidsambities van Staedion. In januari 2021 vindt de evaluatie van de pilot plaats en is duidelijk hoe Staedion Madaster intern kan gebruiken. Staedion heeft samen met Madaster het initiatief genomen om een gebruikersgroep op te richten. In deze groep delen woningcorporaties kennis en ervaringen om het gebruik van het materialenpaspoort te verbeteren. De eerste corporaties hebben zich aangemeld om deel te nemen.

Madaster is een online materialenbibliotheek
Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het is het kadaster voor materialen, waarmee ook de mate van circulariteit gemonitord kan worden. “Madaster biedt gebruikers meer dan één centraal overzicht van al het vastgoed”, vertelt Jeroen Broersma, business developer Madaster. “Naast inzicht in de gebruikte materialen en producten in gebouwen, wordt ook de mate van circulariteit en de financiële waarde in kaart gebracht. Het biedt eigenaren en beheerders van vastgoed de mogelijkheid om echt aan een duurzame toekomst te bouwen.”

Ambitie circulariteit
Staedion wil dat al haar woningen CO2-neutraal zijn in 2050. Duurzame woningen bieden de bewoners meer comfort en het zorgt ervoor dat ze hun energielasten kunnen verlagen. Samen met bewoners wil Staedion het energieverbruik verduurzamen, energielasten verlagen en het thuisgevoel vergroten.