Stijgend tekort aan zorgwoningen ondanks grote investeringen

| Door IVVD

zorgwoningenHet beleggingsvolume in zorgvastgoed neemt de laatste jaren aanzienlijk toe. In het eerste half jaar van 2018 is voor circa 300 miljoen euro geïnvesteerd in dit segment. Dit betreft ca. 9% van het totale woningbeleggingsvolume en werd met name in vastgoed voor extramurale woonvormen en eerstelijns zorgvastgoed geïnvesteerd. Toch nemen deze investeringen het tekort aan zorgwoningen nauwelijks weg.

Corporaties vervullen een belangrijke rol op de zorgvastgoedmarkt
Naast de binnen- en buitenlandse institutionele investeerders die hun aanwezigheid op de zorgvastgoedmarkt verder verstevigden, valt op dat dit jaar ook corporaties een substantieel aandeel in het beleggingsvolume van zorgvastgoed hebben (ca. 36 miljoen euro). Vanuit de Woningwet worden corporaties gestimuleerd om middels prestatieafspraken in te spelen op de lokale vraag naar wonen en zorg, in samenwerking met gemeenten en huurders. Zoals eerder dit jaar uit onderzoek van Capital Value bleek, geeft 95% van de corporaties met zorgvastgoed aan dat zij de komende 10 jaar een grote rol willen spelen in het huisvesten van senioren in de gereguleerde sector. Corporaties bereiden zich op deze manier voor op de vergrijzende en langer thuiswonende doelgroep. Een belangrijke ontwikkeling is daarnaast dat steeds meer corporaties het niet-DAEB zorgvastgoed of zorgvastgoed buiten de kernregio verkopen aan collega-corporaties en beleggers, waardoor middelen vrijkomen voor investeringen binnen de kerntaak. Deze verkoop betreft voornamelijk gezondheidscentra, dure seniorenwoningen en intramurale zorgcomplexen.

Tekort aan zorgwoningen nog niet opgelost
Ondanks het toenemende beleggingsvolume in zorgvastgoed wordt het tekort aan zorgwoningen nog onvoldoende opgelost. Als gevolg van het groeiende aantal 75-plussers en het overheidsbeleid dat gericht is op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zijn er meer woningen nodig en moet een deel van deze woningen geschikt zijn om ouderen met mobiliteitsbeperkingen een goed thuis te bieden. Momenteel is de woningvoorraad daar niet voldoende op toegerust. Volgens het Fortuna onderzoek van ABF Research (mei 2018) zijn er tot 2030 circa 300.000 extra woningen nodig voor ouderen en mobiliteitsbeperkte huishoudens. Seniorenorganisatie ANBO becijferde al in 2016 dat circa 43% van de door hen onderzochte 114 gemeenten te maken hadden met een tekort aan dergelijke woningen.

Ruim 50% van de huidige voorraad zorgvastgoed is gebouwd voor 1980 (EIB). Er zijn vervangingsinvesteringen nodig om de verouderde voorraad zorgvastgoed te laten voldoen aan de hedendaagse eisen. Kees van Harten, directeur Capital Value: “Wij zien zorginstellingen in toenemende mate samenwerking opzoeken met beleggers en ontwikkelaars om oude locaties geschikt te maken voor de toekomst. De oude, leegstaande, verzorgingstehuizen zijn vaak op gunstige locaties gesitueerd. Steeds meer bouwers en ontwikkelaars focussen zich specifiek op (her)ontwikkeling van zorgvastgoed en kunnen optimaal voorzien in dergelijke vraagstukken. Door samenwerking tussen beleggers, ontwikkelaars, zorginstellingen en corporaties kan ingespeeld worden op de tekorten in dit segment.”