Syntrus Achmea helpt zorgorganisaties met verduurzaming

| Door IVVD

Syntrus Achmea Real Estate & Finance ondersteunt zorginstellingen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen, zoals het terugdringen van de CO2-uitstoot. Als eerste vermogensbeheerder ondertekende het daarom onlangs het landelijke initiatief Green Deal Duurzame Zorg.

Bron: FAME

De Green Deal Duurzame Zorg is een initiatief dat uit de zorgsector zelf is voortgekomen en dat wordt ondersteund door de overheid en het bedrijfsleven. Dat brede draagvlak is een eerste vereiste voor succes als het gaat om verduurzaming, stelt Cathy van Beek, kwartiermaker duurzame zorg bij het ministerie van VWS. ‘In dat kader is het verheugend dat met Syntrus Achmea de eerste vermogensbeheerder het initiatief heeft ondertekend. Zij dragen trots uit dat ze voor een “duurzame verhuur” van de gebouwen gaan en staan. Met hun kennis en expertise rond duurzaamheid en circulariteit van vastgoed kunnen ze veel grotere stappen zetten dan de gebruikers wier core business het niet is.’
‘Duurzaamheid staat al jaren hoog in het vaandel bij Syntrus Achmea’, stelt Esther Akkerman, hoofd Acquisitie Zorg bij Syntrus Achmea. ‘Voor ons was dit initiatief een uitgelezen kans om samen met zorginstellingen een volgende stap te zetten in het verduurzamen van het zorgvastgoed. Het was dan ook niet meer dan logisch om ons hierbij aan te sluiten.’

Esther Akkerman: ‘Het gaat bij verduurzaming ook om bewustwording bij de gebruikers. Wij nemen onze partners mee in dat hele proces’

De inzet van het initiatief is om tot een CO2-reductie in de zorgsector te komen. Akkerman: ‘Dan heb je het uiteraard ook over duurzaam vastgoed en energiereductie en dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben al jaren ervaring met het verduurzamen van gebouwen en weten wat daarbij komt kijken.’ Het gaat hierbij volgens Akkerman niet alleen over het juiste isolatiemateriaal, de juiste glaskwaliteit en zonnepanelen op het dak, maar tevens over het gebruik van het gebouw. ‘Het gaat bij verduurzaming van vastgoed ook om bewustwording bij de gebruikers. Wij nemen ze als partner mee in dat hele proces, niet alleen na de oplevering maar ook in de jaren daarna. We houden een vinger aan de pols en blijven op zoek naar verbeterpunten.’

Die samenwerking met de zorgpartners is volgens Cathy van Beek de sleutel tot succes. ‘Door de nauwe samenwerking met de klant nemen ze ook de zorgmedewerkers nadrukkelijk mee in het proces. Ze leren de medewerkers goed om te gaan met de duurzaam ontworpen gebouwen. Heel belangrijk, want wat heb je bijvoorbeeld aan een fantastische klimaatbeheersing als de ramen steeds worden opengezet? Door met alle partijen integraal te werken aan verduurzaming van het vastgoed kunnen we stappen zetten richting CO2-neutrale zorg in 2050. Syntrus Achmea heeft dat goed begrepen.’

Routekaart Care
De Green Deal Duurzame Zorg sluit perfect aan bij de sectorale routekaart verduurzaming voor zorgvastgoed in de langdurige zorg (Care). Heiko Haasjes, projectmanager Zorgvastgoed bij Syntrus Achmea: ‘De routekaart is een verplichting die de zorg zelf stelt om te verduurzamen. Dat is een enorme uitdaging voor alle eigenaren van zorgvastgoed, want voor 2030 moet 49% CO2-emissiereductie worden gerealiseerd en voor 2050 zelfs 95%. Wij kunnen ze daar als partner goed bij helpen.’ In eerste instantie richt Syntrus Achmea zich op tien zorgobjecten in hun portefeuille. ‘We focussen ons op die partijen die zich al hebben gecommitteerd aan de Green Deal of zijn aangesloten bij het Milieu Platform Zorg (MPZ). Zo kunnen we samen stappen zetten.’

Heiko Haasjes: ‘Met GPR Gebouw heb je snel en duidelijk inzichtelijk wat de sterke en zwakke punten van je gebouwen zijn’

Syntrus Achmea gebruikt het digitale instrument GPR Gebouw om al het vastgoed te certificeren. ‘Een mooi instrument omdat je snel en duidelijk inzichtelijk krijgt wat de sterke en zwakke punten van je gebouwen zijn. Je kunt daardoor heel gericht werken aan het verduurzamen van het vastgoed’, stelt Haasjes. ‘Daarnaast monitoren we het energieverbruik van onze gebouwen zodat we ook op dat gebied verbeterplannen kunnen opstellen. Samen met de zorg­instellingen maken we vervolgens afspraken over de financiering van deze plannen. Meestal nemen wij de initiële kosten voor onze rekening en gaan de instellingen iets meer huur betalen. Op termijn is dat lonend voor beide partijen.’

Geld vrijmaken voor verduurzaming
Gebrek aan financiële middelen hoeft volgens Akkerman en Haasjes geen struikelblok te vormen voor de duurzaamheidsambities van zorginstellingen. ‘We hebben bij Syntrus Achmea een sale en leaseback-constructie waarmee zorginstellingen geld vrij kunnen maken voor de verduurzaming van hun zorgvastgoed’, vertelt Akkerman. ‘Wij nemen dan een deel van het vastgoed over en de zorgpartijen huren het vervolgens van ons terug. Dat genereert geld dat elders kan worden ingezet voor de verduurzaming van ander zorgvastgoed.’ Haasjes: ‘En het mooie is dat wij het aangekochte vastgoed kunnen revitaliseren of herontwikkelen waardoor ook daar duurzaamheidslagen gemaakt kunnen worden.’

De duurzaamheidsambitie van Syntrus Achmea zie je terug in nieuwbouwontwikkelingen waarin wordt geïnvesteerd. Het project Veldhuis in Apeldoorn is daar volgens Akkerman een voorbeeld van. ‘Dit project waarbij we gebruik maken van het concept van passief bouwen geeft aan hoe ver onze duurzaamheidsambitie gaat. Wij schromen niet om samen met onze partners heel erg duurzaam te durven denken. Het woon-zorgcomplex in Apeldoorn dat in december wordt opgeleverd is wat dat betreft echt een mijlpaal in duurzame bouw waarmee we een nieuwe standaard zetten.’

Woon-zorgcentrum Veldhuis

Bron: FAME

Syntrus Achmea Real Estate & Finance zet samen met bouwcombinatie Trebbe Klok een nieuwe stap in duurzaam vastgoed. In Apeldoorn worden 86 gasloze appartementen gerealiseerd zonder warmtepomp volgens het concept van ‘Passief Bouwen’. Uitmuntende isolatie zorgt ervoor dat er nauwelijks energie nodig is voor de verwarming, terwijl zonnepanelen het grootste deel van de benodigde stroom opwekken.De appartementen zijn bestemd voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Syntrus Achmea verhuurt de woningen namens een van zijn klanten, een Nederlands pensioenfonds, aan zorgorganisatie KleinGeluk, die gespecialiseerd is in ouderenzorg. ‘Zo realiseren we een toekomstbestendig gebouw zonder dure en ingewikkelde installaties, máár met een perfect binnenklimaat’, stelt Haasjes. ‘Een voorbeeld van hoe we zorgvastgoed in de komende decennia willen ontwikkelen.’