Technasia helpen bedrijven met circulair ondernemen

| Door IVVD

Technasia helpen bedrijven-400x250Veel bedrijven en organisaties willen starten met circulair ondernemen. Leerlingen en docenten van de 94 technasia gaan hen daarbij ondersteunen met bedrijven en andere organisaties in de rol van opdrachtgever. Daarom gaan Stichting Technasium en StartCirculair samenwerken om duurzaamheid binnen het technasiumonderwijs naar een hoger plan te tillen, met speciale aandacht voor circulair ondernemen.

Het eerste wapenfeit van de samenwerking is de training Circulaire Economie die StartCirculair dit schooljaar verzorgt tijdens de technasiumscholingsweken. Met deze training krijgen O&O-docenten de handvatten om de leerlingen te begeleiden bij projecten over circulair ondernemen. StartCirculair inspireert en verbindt organisaties en hun medewerkers om de volgende stap richting een circulaire economie te zetten.

Toekomst is circulair
Voor de toekomst van onze planeet is duurzaam denken, produceren, consumeren en handelen noodzakelijk. StartCircuair deelt deze visie en het bundelen van onze krachten ligt daarom voor de hand. Circulair ondernemen en organiseren is in opkomst, maar we zijn nog ver verwijderd van een circulaire economie. Met nieuwe producten, maar zonder nieuwe grondstoffen, zonder afval en met zo min mogelijk energie vervaardigd.

Leren voor Duurzame Ontwikkeling is een belangrijke pijler van de technasiumformule. Technasiumleerlingen ontwikkelen de kennis, vaardigheden, houding en waarden die nodig zijn om een duurzame toekomst te scheppen. Nu al vormt bij veel bèta-technisch onderzoek en ontwerp duurzaamheid een belangrijk thema en dus ook binnen Onderzoek & Ontwerpen. Toch is er nog een wereld te winnen. Niet alleen binnen het (technasium)onderwijs, maar ook bij bedrijven en overheden die in de rol van opdrachtgever samenwerken met de technasia’.

Samenwerking onderwijs – bedrijfsleven
Het onderwijs heeft een bijzondere taak in de circulaire economie. Zo wordt duurzaamheid steeds meer verankerd in het onderwijscurriculum en ontstaan creatieve broedplaatsen waar bedrijven, organisaties, overheden en kennisinstellingen samenwerken aan nieuwe circulaire toepassingen.

Bas Douma van StartCirculair geeft aan: ‘Bedrijven en organisaties maken de omslag naar circulair ondernemen: wat is het, wat kan ik anders doen, welke nieuwe of andere producten en diensten kan ik ontwikkelen, hoe kan ik mijn bedrijfsvoering circulair maken? De steun vanuit het onderwijs is daarbij cruciaal. Zeker als je, zoals bij technasia, hoogopgeleide béta-leerlingen en hun docenten opdracht kunt geven jouw organisatie daarbij te ondersteunen.

Basis voor duurzame samenwerking
Tijdens de scholingsweken voor de technasia verzorgt StartCirculair een training voor O&O-docenten: wat is circulaire economie, hoe geven we binnen de school vorm en invulling aan circulair ondernemen, welke vragen hebben bedrijven en organisaties rond circulair ondernemen, en hoe vullen we de samenwerking met bedrijven optimaal in? Met deze activiteit leggen beide partijen de basis voor een samenwerking die verder wordt uitgebreid.