Terug naar het verzorgingshuis? Alsjeblieft niet!

| Door IVVD

Met nieuwe woonzorgconcepten houden we de zorg betaalbaar en beheersbaar.
We moeten helemaal niet terug naar het verzorgingshuis.

Column door Erwin Drenth – country manager Nederland bij zorgvastgoedinvesteerder Aedifica

We moeten de afbraak van de ouderenzorg keren en het sluiten van verzorgingshuizen herstellen. Nee, dit is geen hartenkreet van mijn kant, dit is een wetsvoorstel van PVV en BBB die de tijd willen terugdraaien en de vroegere verzorgingshuizen in ere herstellen. Een onzalig en onuitvoerbaar plan.

In het initiatiefwetsvoorstel van de PVV en de BBB wordt een nostalgisch beeld geschetst van het verzorgingshuis. Vanuit de ‘vroeger was alles beter gedachte’ wordt het verzorgingshuis neergezet als een plek waar ouderen nog echt geholpen worden; waar ze gezellig met z’n allen aan de Bingo zitten en waar ze gelukkig oud kunnen worden. Een utopisch beeld van ouderenzorg dat weinig realistisch is en dat alles behalve een antwoord biedt op de huidige uitdagingen in de zorg.

PVV en BBB gaan er in hun wetsvoorstel gemakshalve vanuit dat dit is wat ouderen willen, wat de hele Nederlandse maatschappij wil. Maar daar maken ze een denkfout. Tussen 2000 en 2010, nog voor het verzorgingshuis in 2013 werd afgeschaft, nam het aantal mensen in verzorgingshuizen met tien procent af, terwijl het aantal ouderen met dertien procent steeg. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zien we een daling van het aantal mensen dat naar een verzorgingshuis gaat. De meeste mensen willen simpelweg helemaal niet naar een verzorgingshuis.

De indieners van dit onzalige, onbetaalbare en onuitvoerbare plan doen net alsof ons iets is afgepakt, dat zo snel mogelijk moet worden teruggegeven. Dat is klinkklare nonsens. We moeten helemaal niet terug naar een verzorgingshuis waar we mensen weer hulpbehoevend maken. Waar ouderen van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat worden verzorgd. We moeten mensen niet afhankelijk maken van zorg in een tijd waarin er een schrijnend gebrek is aan geld en personeel.

Een terugkeer naar het verzorgingshuis is overigens helemaal niet nodig. De markt is de problemen in de ouderenzorg allang aan het oplossen met mooie, nieuwe woonzorgconcepten waar samenredzaamheid wordt bevorderd. Woonomgevingen waar ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk actief te blijven en waar zorg en ondersteuning slechts op afroep worden gefaciliteerd.

PVV en BBB doen laatdunkend over deze woonzorgconcepten en zetten ze weg als gefröbel in de marge. Maar dit soort geclusterde woonvormen zijn nu precies de concepten waar zorgvastgoedbeleggers en institutionele partijen al jaren op inzetten. Zo creëren we samen omgevingen waar mensen naar elkaar omkijken en waar ze zo lang mogelijk zichzelf kunnen redden. Fijne woonplekken waar ouderen tot op late leeftijd actief blijven en waar formele zorg zo lang mogelijk buiten de deur wordt gehouden.

Met deze nieuwe woonvormen zorgen we voor een vloeibare overgang van thuis naar verpleeghuis. De ondersteuning en zorg groeien met de jaren mee en worden geboden in de eigen vertrouwde leefomgeving. Dat is niet alleen prettiger voor de ouderen, maar ook noodzakelijk om de zorg betaalbaar en beheersbaar te houden.

Ik hoop dan ook van harte dat de Raad van State dit wetsvoorstel met een boogje naar de prullenbak verwijst. Want met dit plan creëert de politiek meer problemen dan ze oplossen.